ค้นพบ "คำค้นหา" จำนวน 1,491 รายการ

เซ็นทรัล ออนไลน์ จำกัด
เลขนิติบุคคล: 0105543097441

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.central.co.th

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

21 กุมภาพันธ์ 2546

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

46020400005

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

ยังดำเนินกิจการอยู่

เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
เลขนิติบุคคล: 0105539086260

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.watson.co.th

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

31 มีนาคม 2558

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

58030400008

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

ยังดำเนินกิจการอยู่

บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด
เลขนิติบุคคล: 0115539007084

icon image

ชื่อเว็บไซต์

-

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

01 มิถุนายน 2553

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

53060400001

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

ยังดำเนินกิจการอยู่

เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
เลขนิติบุคคล: 0105535134278

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.segafredozanetti.co.th
www.tops.co.th

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

17 กุมภาพันธ์ 2560

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

60020400007

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

ยังดำเนินกิจการอยู่

เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขนิติบุคคล: 0105531027264

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.mistine.co.th

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

27 กันยายน 2545

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

45090400004

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

ยังดำเนินกิจการอยู่

เซ็นทรัล กรุ๊ป ออนไลน์ จำกัด
เลขนิติบุคคล: 0105559006539

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.thecentral.com

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

27 กันยายน 2559

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

59090400020

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

ยังดำเนินกิจการอยู่

ประกายนคร อิเลคทริค จำกัด
เลขนิติบุคคล: 0105548048642

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.praguynakorn.com

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

24 มกราคม 2560

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

60010400001

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

ยังดำเนินกิจการอยู่

ซุปเปอร์ช้อป จำกัด
เลขนิติบุคคล: 0135557011314

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.meetnetshop.com

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

09 ตุลาคม 2558

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

58100400012

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

ยังดำเนินกิจการอยู่

ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขนิติบุคคล: 0107536000285

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.se-ed.com

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

10 มีนาคม 2546

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

46030400011

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

ยังดำเนินกิจการอยู่

ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด
เลขนิติบุคคล: 0105543112865

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.cpfreshmartshop.com

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

08 มิถุนายน 2560

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

60060400026

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

ยังดำเนินกิจการอยู่

ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด
เลขนิติบุคคล: 0105539138812

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.supersports.co.th

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

13 กันยายน 2560

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

60090400042

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

ยังดำเนินกิจการอยู่

พรปิยะ เน็ตเวิร์ค จำกัด
เลขนิติบุคคล: 0105550020032

icon image

ชื่อเว็บไซต์

ushopping.co.th

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

23 มกราคม 2558

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

58010400002

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

ยังดำเนินกิจการอยู่

1577 โฮมชอปปิ้ง จำกัด
เลขนิติบุคคล: 0105547042446

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.1577shop.com

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

01 มกราคม 2561

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

61010400001

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

ยังดำเนินกิจการอยู่

แอปเปิ้ล 4 อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เลขนิติบุคคล: 0105557131867

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.apple4inter.com

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

29 ธันวาคม 2557

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

57120400013

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

ยังดำเนินกิจการอยู่

พันธวณิช จำกัด
เลขนิติบุคคล: 0105544028248

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.goodchoiz.com

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

08 สิงหาคม 2559

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

59080400017

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

ยังดำเนินกิจการอยู่

ช้างเชฟวี่ จำกัด
เลขนิติบุคคล: 0105555166868

icon image

ชื่อเว็บไซต์

ushaves.com

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

29 พฤษภาคม 2560

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

60050400018

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

ยังดำเนินกิจการอยู่

ช้อป โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด
เลขนิติบุคคล: 0105556031028

icon image

ชื่อเว็บไซต์

-

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

11 กันยายน 2556

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

56090400003

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

ยังดำเนินกิจการอยู่

ชวน เจีย เบ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เลขนิติบุคคล: 0105553006723

icon image

ชื่อเว็บไซต์

-

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

13 กันยายน 2560

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

60090400041

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

ยังดำเนินกิจการอยู่

พานาโซนิค เอ.พี.เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขนิติบุคคล: 0105527035398

icon image

ชื่อเว็บไซต์

-

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

30 พฤศจิกายน 2548

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

48110400002

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

ยังดำเนินกิจการอยู่

จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด
เลขนิติบุคคล: 0105558193432

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.gdh559shop.com

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

02 กันยายน 2559

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

59090400019

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

ยังดำเนินกิจการอยู่