ค้นพบ "คำค้นหา" จำนวน 1,424 รายการ

โปรบิซ คอร์โปเรท จำกัด
เลขนิติบุคคล: 0105558011377

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.md638thailand.com

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

14 มิถุนายน 2560

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

60060300076

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

ยังดำเนินกิจการอยู่

เกษตรดาวไทย จำกัด
เลขนิติบุคคล: 0915558000181

icon image

ชื่อเว็บไซต์

-

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

08 พฤษภาคม 2560

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

60050300059

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

ยังดำเนินกิจการอยู่

ไอ สมาร์ท กรุ๊ป 168 จำกัด
เลขนิติบุคคล: 0105555103050

icon image

ชื่อเว็บไซต์

-

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

07 ธันวาคม 2555

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

55120300083

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

ยังดำเนินกิจการอยู่

ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด
เลขนิติบุคคล: 0105549034548

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.dtac.co.th

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

27 กันยายน 2559

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

59090400002

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

ยังดำเนินกิจการอยู่

ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขนิติบุคคล: 0105558019581

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.shopee.co.th

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

27 กันยายน 2559

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

59090400018

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

ยังดำเนินกิจการอยู่

จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
เลขนิติบุคคล: 0107537000955

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.fuseshops.com

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

08 สิงหาคม 2559

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

59080400015

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

ยังดำเนินกิจการอยู่

ดูโฮม จำกัด
เลขนิติบุคคล: 0345536000281

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.dohome.co.th

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

17 มีนาคม 2560

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

60030400012

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

ยังดำเนินกิจการอยู่

ทีวี ไดเร็ค จำกัด
เลขนิติบุคคล: 0105542028208

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.tvdirect.tv

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

03 มกราคม 2546

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

46010400001

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

ยังดำเนินกิจการอยู่

โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด
เลขนิติบุคคล: 0105538075841

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.homepro.co.th

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

03 เมษายน 2558

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

58040400007

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

ยังดำเนินกิจการอยู่

เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด
เลขนิติบุคคล: 0105536143777

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.nespresso.com

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

28 เมษายน 2558

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

58040400009

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

ยังดำเนินกิจการอยู่

ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
เลขนิติบุคคล: 0107537001455

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

19 สิงหาคม 2557

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

57080400006

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

ยังดำเนินกิจการอยู่

อะโทมี่ จำกัด
เลขนิติบุคคล: 0105559111944

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.atomy.com/th

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

04 พฤษภาคม 2560

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

60050300003

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

ยังดำเนินกิจการอยู่

พีค คอร์ปอเรต จำกัด
เลขนิติบุคคล: 0905559005624

icon image

ชื่อเว็บไซต์

-

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

04 พฤษภาคม 2560

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

60050300095

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

ยังดำเนินกิจการอยู่

มหาเศรษฐี 88 จำกัด
เลขนิติบุคคล: 0125549010827

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.millionaire88.com

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

28 เมษายน 2560

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

60040300001

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

ยังดำเนินกิจการอยู่

เอฟซีเอ็ม จำกัด
เลขนิติบุคคล: 0105559178348

icon image

ชื่อเว็บไซต์

-

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

29 มีนาคม 2560

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

60030300033

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

ยังดำเนินกิจการอยู่

พันล้านล้าน จำกัด
เลขนิติบุคคล: 0305559001471

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.พันล้านล้าน.com

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

22 มีนาคม 2560

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

60030300031

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

ยังดำเนินกิจการอยู่

พีคัสโซ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขนิติบุคคล: 0105547151555

icon image

ชื่อเว็บไซต์

-

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

20 กุมภาพันธ์ 2560

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

60020300008

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

ยังดำเนินกิจการอยู่

ปภังกร เพาเวอร์ ไลฟ์ เวิร์ล จำกัด
เลขนิติบุคคล: 0135558009801

icon image

ชื่อเว็บไซต์

-

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

17 กุมภาพันธ์ 2560

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

60020300011

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

ยังดำเนินกิจการอยู่

เคพีซี เวิลด์คลาส จำกัด
เลขนิติบุคคล: 0405559002883

icon image

ชื่อเว็บไซต์

-

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

08 เมษายน 2554

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

54040300001

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

ยังดำเนินกิจการอยู่

บิ๊กเพาเวอร์ โกลบอล จำกัด
เลขนิติบุคคล: 0905559004059

icon image

ชื่อเว็บไซต์

-

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

23 กุมภาพันธ์ 2560

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

60020300184

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

ยังดำเนินกิจการอยู่