ค้นพบ "คำค้นหา" จำนวน 1,398 รายการ

บี.พี. โปรเกรส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.dpproqress.co.th

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

11/11/2010

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0745553004989
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


นิวไลฟ์ พาวเวอร์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

04/08/2003

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105546091125
ยังดำเนินกิจการอยู่
สี่ล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


พีเอ็มพี เพอร์เฟ็ค ซิสเท็ม จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

24/09/2003

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105546115784
ร้าง
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

12/03/2013

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0107556000213
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


อาร์.เอ็น.โปรเกรส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

03/12/2001

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105544116236
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


แกแล็คซี่ คราวน์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

30/10/1996

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105539120646
ร้าง
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

06/06/1984

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105527020773
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


เอส-คลาส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.s-classinter.com

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

13/02/2001

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105544014476
ยังดำเนินกิจการอยู่
สามล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


แสงสุริยะฉัตร (2002) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

14/08/2002

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105545083455
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


ยู สตาร์ (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

25/06/2002

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105545065406
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


ครอนี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

05/01/2001

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105544001595
ร้าง
สามล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


เอชบีแอล เฮอร์บาไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

01/08/1994

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105537088648
เสร็จการชำระบัญชี
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


อินเตอร์เนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.ubctv.com

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

05/09/1985

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105528031060
แปรสภาพ

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


นีโอเทค เอนเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

24/03/2000

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105543030753
ร้าง
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


ดีเอ็กซ์เอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

25/06/1998

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105541039052
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


นีโอไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.neolifeinter.com

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

11/06/2001

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105544053960
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


คริสตี้ คอสเมติค จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

27/01/1999

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0145542000079
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


พี.เอ.เจ.นิว เจเนอเรชั่น จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

04/11/2003

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0405546001093
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.wiennashop.com

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

10/10/1986

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105529036464
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


มาสุ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

34110300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

18/11/1991

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105534108915
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่