ค้นพบ "คำค้นหา" จำนวน 1,350 รายการ

แสงสุริยะฉัตร (2002) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

14/08/2002

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105545083455
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


ยู สตาร์ (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

25/06/2002

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105545065406
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


ครอนี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

05/01/2001

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105544001595
ร้าง
สามล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


เอชบีแอล เฮอร์บาไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

01/08/1994

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105537088648
เสร็จการชำระบัญชี
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


อินเตอร์เนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.ubctv.com

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

05/09/1985

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105528031060
แปรสภาพ

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


นีโอเทค เอนเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

24/03/2000

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105543030753
ร้าง
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


ดีเอ็กซ์เอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

25/06/1998

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105541039052
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


นีโอไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.neolifeinter.com

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

11/06/2001

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105544053960
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


คริสตี้ คอสเมติค จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

27/01/1999

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0145542000079
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


พี.เอ.เจ.นิว เจเนอเรชั่น จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

04/11/2003

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0405546001093
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.wiennashop.com

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

10/10/1986

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105529036464
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


มาสุ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

34110300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

18/11/1991

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105534108915
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


ไลฟ์สไตลส์ แปซิฟิค ริม (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

29/06/2001

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105544060761
ยังดำเนินกิจการอยู่
สองล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


มาร์เก็ตติ้ง ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

24/02/1993

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105536022376
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


เอ็นโอพี อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งส์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

28/04/1999

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105542030431
ยังดำเนินกิจการอยู่
หกล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


จาปิน (กรุงเทพ) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

21/03/2000

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105543028767
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


คำสุข้าวไทย จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

07/06/2001

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0605544000195
ร้าง
ห้าแสนบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


รีนา-แวร์ (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

06/08/1982

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105525028475
ยังดำเนินกิจการอยู่
สามล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


ซูรู - อิ (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

13/12/2002

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0115545010482
เสร็จการชำระบัญชี
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


ซี.บี.พี.เวิลด์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

WWW.CBPWORLD.COM

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

27/12/1991

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105534124864
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่