ค้นพบ "คำค้นหา" จำนวน 409 รายการ

เอส แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ดส์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

60060400005

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

27/07/2012

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105555110471
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801152
29/08/2018 - 28/08/2021

เอส แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ดส์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

60060400005

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

27/07/2012

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105555110471
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801152
29/08/2018 - 28/08/2021

เอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

scgshoppingexperience.com

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

60090400016

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

15/08/2007

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105550085347
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801154
29/08/2018 - 28/08/2021

เอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

scgshoppingexperience.com

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

60090400016

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

15/08/2007

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105550085347
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801154
29/08/2018 - 28/08/2021

ฮูเร ฮาฮา (2015) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.hooray55.com

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

59040400004

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

22/06/2012

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105555090748
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801167
29/08/2018 - 28/08/2021

ฮูเร ฮาฮา (2015) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.hooray55.com

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

59040400004

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

22/06/2012

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105555090748
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801167
29/08/2018 - 28/08/2021

ฮีท จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.saverthai.com

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

58120400005

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

10/08/2004

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105547108307
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801166
29/08/2018 - 28/08/2021

ฮีท จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.saverthai.com

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

58120400005

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

10/08/2004

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105547108307
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801166
29/08/2018 - 28/08/2021

โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

https://eshop.olympusimaging-th.com

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

58120400004

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

23/11/1999

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105542090701
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801160
29/08/2018 - 28/08/2021

โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

https://eshop.olympusimaging-th.com

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

58120400004

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

23/11/1999

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105542090701
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801160
29/08/2018 - 28/08/2021

โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.oishigroup.com

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

47070400002

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

03/03/2004

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0107547000150
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


โออิชิ ราเมน จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.oishigroup.com

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

47070400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

02/11/2000

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105543102754
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


ไอ วิช โปรดักส์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.iwish.co.th

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

59040400003

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

26/02/2014

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105557030068
ยังดำเนินกิจการอยู่
สองล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801162
29/08/2018 - 28/08/2021

ไอ วิช โปรดักส์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.iwish.co.th

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

59040400003

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

26/02/2014

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105557030068
ยังดำเนินกิจการอยู่
สองล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801162
29/08/2018 - 28/08/2021

ไอดีอัตตา จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.idskinexpert.com

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

60070400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

07/09/2015

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105558144741
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801163
29/08/2018 - 28/08/2021

ไอดีอัตตา จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.idskinexpert.com

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

60070400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

07/09/2015

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105558144741
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801163
29/08/2018 - 28/08/2021

ไอเดียล แอพโพรช จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.aquaplus.co.th
www.viecosmetics.co.th

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

47040400002

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

13/12/1994

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0125537009381
ยังดำเนินกิจการอยู่
แปดล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801199
29/08/2018 - 28/08/2021

ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.itcityonline.com

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

60050400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

14/11/2002

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0107545000349
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801164
29/08/2018 - 28/08/2021

ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.itcityonline.com

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

60050400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

14/11/2002

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0107545000349
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801164
29/08/2018 - 28/08/2021

แอคทีฟ เทอราปี จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.iweddingskincare.com

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

58040400003

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

03/04/2014

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105557049699
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801156
29/08/2018 - 28/08/2021