ค้นพบ "คำค้นหา" จำนวน 1,350 รายการ

พีจีพี โกลด์ สตาร์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

28/10/2010

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105553133920
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


จีพีจี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

gpginter.com

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

27/09/2007

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105550101687
ร้าง
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


ปิยฉัตร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.e-ibiz.com

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

20/09/2010

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105553115590
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


มาบุญครอง จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

26/01/2004

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0135547000689
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


โมนาวี (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.monavie.com

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

02/02/2011

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105554016030
ยังดำเนินกิจการอยู่
สี่ล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


ราชาอินเตอร์เน็ตเวิร์ค จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

02/12/2010

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105553148731
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


โพลีเฮอร์บ เน็ตเวอร์ค จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

http://www.polyherb.net

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

54020300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

21/12/2010

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105553154480
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


โตมุ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

04/09/2009

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105552092791
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


เวสท์แลนด์ ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

04/05/2009

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105552043102
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


ทีวี ไดเร็ค จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.tvdirect.tv

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

21/04/1999

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105542028208
แปรสภาพ

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


ไอ พาวเวอร์ เฮลท์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

14/06/2010

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105553071631
ร้าง
สองล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


คิด อินโนเวชั่น ดิจิตอล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

03/09/2010

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0125553014181
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


เอแวนตี้เน็ทเวิร์ค จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.avantynetwork.com

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

14/06/2010

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105553071673
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


โฮลี่เฮิร์บ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

27/06/2008

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0135551006076
เลิก

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


เคเน็ท เทคโนโลยี จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.knet-technology.com

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

23/12/2010

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105553155575
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


เอโฟร์เอส แคน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

16/03/2011

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105554037568
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


ยูแคนดู จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.youcando.co.th

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

08/03/2011

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105554033139
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


หงษ์ทอง888 จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

08/11/2011

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105554143945
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


แบรนด์อินเลิฟ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

08/08/2011

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0145554002195
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


ทู เกรซ เน็ตเวิร์ค จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

13/02/1997

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105540015842
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่