ค้นพบ "คำค้นหา" จำนวน 409 รายการ

เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

55100400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

13/08/1993

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105536092641
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


29/08/2018 - 28/08/2021

โซเชียล มีเดีย เอนเทอเพอเนอร์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.socmedentre.com

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

61070400003

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

05/03/2018

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0505561003891
ยังดำเนินกิจการอยู่
สองล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


แอลเอ บิสซิเนส อินเทลลิเจนซ์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.LABI25.LNWSHOP.com

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

61060400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

25/04/2017

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105560067911
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


29/08/2018 - 28/08/2021

ยูนิซิตี้ มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.unicity.com

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

61070400002

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

27/08/2002

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105545088821
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


29/08/2018 - 28/08/2021

จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.world-jc.com

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

55080400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

01/04/2003

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0125546003218
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


29/08/2018 - 28/08/2021

แมมมอนโอ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.mammono.com

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

61060400002

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

24/03/2017

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0125560008485
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


29/08/2018 - 28/08/2020

เทอร์โบ แพรอท จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.turboparrot.com

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

61070400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

17/05/2017

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105560080569
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


29/08/2018 - 28/08/2021

ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.sunmumshopping.com

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

61080400002

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

19/05/1994

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0107537001749
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


29/08/2018 - 28/08/2020

เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.jib.co.th

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

61080400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

25/12/2001

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0135544005281
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


29/08/2018 - 28/08/2020

คิคูยาสยาม จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.kikuya.co.th

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

61060400003

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

10/02/1949

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105492000267
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


29/08/2018 - 28/08/2020

ฟอร์ท สมาร์ท ดิจิตอล จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.be-mall.com

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

61060400004

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

25/08/2017

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105560143331
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


29/08/2018 - 28/08/2020

เซ็นทรัล เจดี คอมเมิร์ซ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.jd.co.th

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

61050400011

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

30/10/2017

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105560181837
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


29/08/2018 - 28/08/2020

ไทยไดโซอินเตอร์เทรด จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.furnitureandhandicraft.com

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

46060400007

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

03/07/1987

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105530031837
ยังดำเนินกิจการอยู่
สี่ล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801058
29/08/2018 - 28/08/2021

อมรรัตน์ น้อยเรืองวงศ์

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.stylekoreashop.com

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

59110400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

1103701378549
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801176
29/08/2018 - 28/08/2021

เอ็ม เอส ที เฮลท์ แคร์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.msthealthcare.tht.in

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

60010300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

06/01/2016

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0405559000082
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


แฮ็ปปี้ เอ็มพีเอ็ม จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

46030300002

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

10/06/1999

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105542040445
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


เอสเอ็มซี อาร์ดีเฟรชพลัส จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.smcsocial.com

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

60090300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

31/07/2017

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0125560020329
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


ไฮ ช็อปปิ้ง จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.highshopping.com

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

59040400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

08/04/2015

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105558062231
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801169
29/08/2018 - 28/08/2021

ไฮ ช็อปปิ้ง จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.highshopping.com

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

59040400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

08/04/2015

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105558062231
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801169
29/08/2018 - 28/08/2021

เอส แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ดส์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

60060400005

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

27/07/2012

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105555110471
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801152
29/08/2018 - 28/08/2021