ค้นพบ "คำค้นหา" จำนวน 1,350 รายการ

โปรเจคท์ เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

08/02/2019

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105562026065
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


ฟ้าใส ริช 168 จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

08/11/2013

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105556179793
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


ดรัก แคร์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.lablivehealthy.com

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

62030400009

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

25/07/1991

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105534069995
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

01/02/2012

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105555016459
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


แต๊งส์ ไอ (ไทยแลนด์) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

31/01/2017

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105560016372
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


ไทย ฟินเทค จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

26/05/2017

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105560086541
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


อมาโด้ กรุ๊ป จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

62030400008

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

24/03/2014

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0125557006868
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


โชว์ไร้ขีด จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

20/11/2000

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105543107781
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


มูลาล่าห์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

18/05/2018

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105561085441
ยังดำเนินกิจการอยู่
สามล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


เดอะ สวอท์ช กรุ๊ป เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.swatch.com
www.swatchgroup.com

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

62030400006

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

19/09/1997

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105540082744
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


ฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

11/06/1993

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105536066888
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


บ้านครีม จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.bancream.co.th
www.bancream.com

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

62030400005

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

17/07/2013

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105556113814
ยังดำเนินกิจการอยู่
สองล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


ซัน เซ็นจูรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

16/08/2018

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105561140034
ยังดำเนินกิจการอยู่
สามล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


กาเฟน่า เอเชีย จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

21/03/2019

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105562055847
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


ชิวาควา จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

15/08/2018

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105561139214
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

12/04/2005

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0107548000285
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


เอเชี่ยนสตาร์เทรดดิ้ง จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

10/04/1998

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105541023091
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


โซลิเด็กซ์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.solidex.co.th

icon image

สถานะทะเบียน

อยู่ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจ วางหลักประกัน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

01/10/2014

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105557145647
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


ทานทาน (ไทยแลนด์) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

อยู่ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจ วางหลักประกัน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

05/07/2018

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105561115099
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


1168 จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

17/07/2006

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105549085258
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่