ค้นพบ "คำค้นหา" จำนวน 1,398 รายการ

อามิโคเจน แปซิฟิก (ไทยแลนด์) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

21/06/2019

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105562108363
ยังดำเนินกิจการอยู่
สองล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


ไบโอ นาโน เทคโนโลยี จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

18/10/2011

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105554138895
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เน็ทเวิร์ค จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

07/06/2019

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105562100231
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


ซากุระโปรดัคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

19/08/1992

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105535117004
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


วัฒนโรจน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

17/01/1983

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105526002348
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


วัฒนโรจน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

17/01/1983

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105526002348
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


เทพมังกร 2019 จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

07/05/2019

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0405562002180
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


มอลลิ่ง จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

11/01/2019

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105562006358
ยังดำเนินกิจการอยู่
สี่ล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


ไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์ค จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

03/05/2010

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105553056755
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


ชีวิตใหม่ที่ดีกว่า จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

27/05/2019

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0365562000382
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


กาโนเอ็กเซล เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

43110300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

20/11/2000

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105543107616
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


365 ไลฟ์แคร์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

14/10/2011

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105554137821
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


เจซีที จื้อซินเหอ เทรดดิ้ง จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

28/03/2018

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105561056742
ยังดำเนินกิจการอยู่
สองล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


อินทนนท์ สปอร์ตติ้ง กู๊ดส์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

06/11/1992

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105535150532
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


เจซีที จื้อซินเหอ เทรดดิ้ง จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

28/03/2018

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105561056742
ยังดำเนินกิจการอยู่
สองล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


อินทนนท์ สปอร์ตติ้ง กู๊ดส์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

06/11/1992

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105535150532
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


แกลลอป เทคโนโลยี จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.thailandfashion.asia

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

62080400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

20/06/2019

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105562108151
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


เวิลด์ ทูล (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

24/12/2015

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105558198141
ยังดำเนินกิจการอยู่
สี่ล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


ดีแอล อินเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

29/10/2015

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105558173741
ยังดำเนินกิจการอยู่
สองล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.kanifamilymartonline.com

icon image

สถานะทะเบียน

อยู่ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจ วางหลักประกัน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

29/06/1990

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105533075568
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่