ค้นพบ "คำค้นหา" จำนวน 1,350 รายการ

เครื่องไฟฟ้าบุญธนาภัณฑ์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

10/01/1983

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105526001279
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


เอ็มเอสเอส สไตล์ลิสส์ เน็ตเวิร์ค จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

21/03/2019

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105562055511
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

46030300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

30/08/1993

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0107536000927
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.world-jc.com

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

46040300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

01/04/2003

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0125546003218
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


เอชไทย (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

28/12/2011

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105554157458
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


จาฟรา อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

ยกเลิก

icon image

เลขทะเบียน

61120300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

29/02/2000

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105543020979
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


ซี พี ซี เวิลด์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

62020300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

03/10/2018

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0135561021841
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


อนัตตา สมาร์ท เฮลท์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

02/10/2017

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0205560032326
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


ชิค รีพับบลิค จำกัด (มหาชน)

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

03/10/2017

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0107560000389
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


ดี ดับเบิลยู ดี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

24/01/2019

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0135562002492
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


เมดิคอส จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

01/11/1979

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105522020635
ยังดำเนินกิจการอยู่
สี่ล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


เบสท์ทูโฮม จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

15/06/2007

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0125550040122
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


เทรนดี้ ออนไลน์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

03/09/2018

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0205561032290
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


เจ เอส มาร์เก็ตติ้ง (1996) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

08/01/2015

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105558002343
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


เรนโบว์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

29/04/2019

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0675562000614
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


จีระประภามาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

29/05/2019

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0135562013176
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


เรนโบว์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

29/04/2019

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0675562000614
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


เดอะรีดดิ้งรูม จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

20/01/2014

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105557009298
ยังดำเนินกิจการอยู่
สองล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


เจมส์ทาเนียร์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

01/11/2017

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105560183449
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


อินฟีนิตี้ เจ็น จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

01/02/2016

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0115559002657
ยังดำเนินกิจการอยู่
สามล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่