ค้นพบ "คำค้นหา" จำนวน 1,350 รายการ

ไลฟ์สตาร์ จำกัด

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

25/02/1992

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105535032653
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


อินฟินิตัส เฮลท์ โปรดักส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

20/01/2017

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105560010030
ยังดำเนินกิจการอยู่
สี่ล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


ไลฟ์ เอ็กซิท โซไซตี้ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.lifeexitsociety.com

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

24/01/2017

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0135560002053
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


ไลฟ์ เอ็กซิท โซไซตี้ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.lifeexitsociety.com

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

24/01/2017

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0135560002053
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


ไฮ ช็อปปิ้ง จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.highshopping.com

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

59040400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

08/04/2015

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105558062231
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801169
29/08/2018 - 28/08/2021

ฮิวแมน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

23/02/1998

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105541011638
ร้าง
สี่ล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


แฮปปี้เฟรช (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.happyfresh.co.th

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

14/05/2015

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105558079231
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


ไนน์ เบอร์รี่ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

24/09/1998

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0905541001023
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


เอส แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ดส์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

60060400005

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

27/07/2012

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105555110471
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801152
29/08/2018 - 28/08/2021

เอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

scgshoppingexperience.com

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

60090400016

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

15/08/2007

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105550085347
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801154
29/08/2018 - 28/08/2021

เอสทีจี แกรนด์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.bodygoodclub.com

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

13/06/2013

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105556093767
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


เอสพีวี คอสเมดิกส์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.spvcosmedics.com

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

25/08/2010

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105553103796
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


เอสยูไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

13/12/2002

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105545131018
ร้าง
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


เฮอร์เซ่ แอนด์ เมอร์เซ่ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.herseandmerse.com

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

07/02/2013

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105556023963
ยังดำเนินกิจการอยู่
สองล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


เฮ็ลธ์ อีส เว็ลธ์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

08/06/1995

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105538068098
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


เฮลธ์เลิฟวิ่ง จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

27/09/1993

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105536110291
เลิก
แปดล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


เฮง เฮง ไดเรก กรุ๊ป จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.HHDG.co.th

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

16/06/2010

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0135553007126
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


ฮูเร ฮาฮา (2015) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.hooray55.com

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

59040400004

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

22/06/2012

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105555090748
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801167
29/08/2018 - 28/08/2021

ฮีท จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.saverthai.com

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

58120400005

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

10/08/2004

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105547108307
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801166
29/08/2018 - 28/08/2021

โอม มหารวย จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

22/05/2009

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105552049445
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่