ค้นพบ "คำค้นหา" จำนวน 1,398 รายการ

จีระพักตร์ จีระวัฒนา

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

1101401699771

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


เฮลท์ตี้ พรีเมี่ยม โปรดัค จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

24/12/2015

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105558197772
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


คิคูยาสยาม จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.kikuya.co.th

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

61060400003

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

10/02/1949

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105492000267
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


29/08/2018 - 28/08/2020

ฟอร์ท สมาร์ท ดิจิตอล จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.be-mall.com

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

61060400004

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

25/08/2017

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105560143331
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


29/08/2018 - 28/08/2020

บีอุส จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

29/01/2014

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105557014739
ยังดำเนินกิจการอยู่
สองล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


บีเอ็นเค48 ออฟฟิศ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

http://shop.bnk48.com

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

18/01/2017

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105560008299
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


แน๊ดซ์โปรเจค จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.nadzproject.com

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

01/02/2016

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105559018499
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


เซ็นทรัล เจดี คอมเมิร์ซ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.jd.co.th

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

61050400011

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

30/10/2017

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105560181837
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


29/08/2018 - 28/08/2020

เซ็นทรัล เจดี คอมเมิร์ซ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.jd.co.th

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

30/10/2017

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105560181837
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


อารีน่า เวิลด์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.arenaworld.co.ltd

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

24/10/2017

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105560178828
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


เดอะริชเชอร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

25/09/2015

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0415558001824
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


ไคอานี่ (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

31/03/2017

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105560054126
ยังดำเนินกิจการอยู่
สองล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


วีไซ (ไทยแลนด์) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

29/06/2017

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105560107203
ยังดำเนินกิจการอยู่
สองล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


เอ็กซทรีมเฮลท์อินเตอร์เนชั่นแนลเทรดดิ้ง จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

22/07/2008

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0905551001689
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


อี-เฟรนไชซ์ อินโนเวทีฟ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.beydeythailand.com

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

20/11/2017

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0805560002464
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


ไบโอนิก โกลเบิ้ล จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

01/06/2017

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105560089043
ยังดำเนินกิจการอยู่
สองล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


ว.เจริญการเกษตร จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

18/05/2015

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0215558003349
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


โขงชีมูล เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

08/11/2016

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0355559000351
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


ไทยไดโซอินเตอร์เทรด จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.furnitureandhandicraft.com

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

46060400007

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

03/07/1987

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105530031837
ยังดำเนินกิจการอยู่
สี่ล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801058
29/08/2018 - 28/08/2021

พี.ที.แอล. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

04/07/1990

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105533077358
ยังดำเนินกิจการอยู่
สี่ล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่