ค้นพบ "คำค้นหา" จำนวน 1,328 รายการ

ยูนิซิตี้ มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.unicity.com

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

61070400002

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

27/08/2002

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105545088821
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


29/08/2018 - 28/08/2021

วิสดอม วาสท์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.wisdomvast.com

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

01/05/2008

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0125551005096
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


เอ แอล วัน จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.AL1designdecor.com

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

18/09/2006

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105549111895
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.world-jc.com

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

55080400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

01/04/2003

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0125546003218
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


29/08/2018 - 28/08/2021

แมมมอนโอ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.mammono.com

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

61060400002

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

24/03/2017

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0125560008485
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


29/08/2018 - 28/08/2020

เค.พี. บริลเลี่ยนซ์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.claretteofficial.com

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

05/09/2014

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105557130763
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


ธรรมชาติ ซีฟู้ด รีเทล จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.thammachartseafood.com

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

17/09/2007

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105550097639
ยังดำเนินกิจการอยู่
หกล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


เทอร์โบ แพรอท จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.turboparrot.com

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

61070400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

17/05/2017

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105560080569
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


29/08/2018 - 28/08/2021

ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.sunmumshopping.com

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

61080400002

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

19/05/1994

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0107537001749
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


29/08/2018 - 28/08/2020

เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.jib.co.th

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

61080400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

25/12/2001

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0135544005281
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


29/08/2018 - 28/08/2020

จีระพักตร์ จีระวัฒนา

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

1101401699771

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


เฮลท์ตี้ พรีเมี่ยม โปรดัค จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

24/12/2015

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105558197772
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


คิคูยาสยาม จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.kikuya.co.th

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

61060400003

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

10/02/1949

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105492000267
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


29/08/2018 - 28/08/2020

ฟอร์ท สมาร์ท ดิจิตอล จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.be-mall.com

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

61060400004

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

25/08/2017

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105560143331
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


29/08/2018 - 28/08/2020

บีอุส จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

29/01/2014

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105557014739
ยังดำเนินกิจการอยู่
สองล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


บีเอ็นเค48 ออฟฟิศ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

http://shop.bnk48.com

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

18/01/2017

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105560008299
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


แน๊ดซ์โปรเจค จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.nadzproject.com

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

01/02/2016

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105559018499
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


เซ็นทรัล เจดี คอมเมิร์ซ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.jd.co.th

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

61050400011

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

30/10/2017

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105560181837
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


29/08/2018 - 28/08/2020

เซ็นทรัล เจดี คอมเมิร์ซ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.jd.co.th

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

30/10/2017

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105560181837
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


อารีน่า เวิลด์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.arenaworld.co.ltd

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

24/10/2017

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105560178828
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่