ค้นพบ "คำค้นหา" จำนวน 1,398 รายการ

สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.sahapatdelivery.com

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

62020400003

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

09/05/1994

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0107537001421
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


เลอโนโว (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.lenovo.com

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

62020400002

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

10/03/2005

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105548035061
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


บายดีซีน อินซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

อยู่ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจ วางหลักประกัน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

25/01/2013

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105556015821
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


เบนเนฟิทส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

11/04/2018

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105561066373
ยังดำเนินกิจการอยู่
สองล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


เอยูเคสกิน จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

02/03/2018

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0115561006419
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


เอ็นทริปเปิลเอ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

25/05/2018

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0125561014888
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


แฟชั่น สตรีท (ไทยแลนด์) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

21/06/2018

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105561105786
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


แรดดำ คลีนนิ่ง จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

27/12/2018

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105561216600
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


เนเชอรัล เฮลท์ เทรนด์ส (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

12/02/2018

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105561027700
ยังดำเนินกิจการอยู่
หกล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


ไทยรีโมท จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

ให้ผู้ประกอบธุรกิจแก้ไข เพิ่มเติมเอกสาร

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

02/07/2018

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0115561017216
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าแสนบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

01/06/2018

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105561093893
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


ฟูดเมทริกซ์พลัส จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.foodmatrixplus.com

icon image

สถานะทะเบียน

อยู่ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจ วางหลักประกัน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

10/08/2018

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0345561001709
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


สุวรรณภูมิ ไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

13/09/2018

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105561157719
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


โซล คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.sol.co.th

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

17/06/2011

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105554079520
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


โกลเด้นโกลด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

25/10/2018

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0435561000965
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียนicon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียนicon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


แอร์พอเทลล์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

11/11/2015

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0125558026773
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


ทรัพย์โชติ ลักเกจ กรุ๊ป จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

02/03/2000

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0495543000037
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่


พีเอสไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียน

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียน

62010400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

16/07/2015

icon image

เลขนิติบุคคลสถานะนิติบุคคลทุนจุดทะเบียน

0105558116080
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่