ค้นพบ "คำค้นหา" จำนวน 1,096 รายการ

เกรซ วิน จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

09 เมษายน 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0135563001155
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

พลังศรัทธา กรุ๊ป จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

61070300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

20 กรกฎาคม 2561

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0455561000451
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

ไชนีส สตาร์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

62020300012

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

27 กุมภาพันธ์ 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105561138943
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

เอสซีเวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

61110300003

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

01 พฤศจิกายน 2561

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0945560000045
ยังดำเนินกิจการอยู่
สองล้านบาทถ้วน

มิชชั่น ทู เดอะ มูน มีเดีย จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

63030400020

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

13 มีนาคม 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105532093376
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าแสนบาทถ้วน

ไทยพัฒนสิน ควอลิตี้ ทูลส์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

63030400016

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

12 มีนาคม 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0125555001184
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

เฟิสท์ เฮ็ลธ ฟู้ด จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

63030400015

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

12 มีนาคม 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105547042055
ยังดำเนินกิจการอยู่

เบสท์ ออนไลน์ โปรดักส์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

63030300003

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

12 มีนาคม 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0135562024216
ยังดำเนินกิจการอยู่
สามล้านบาทถ้วน

เอส.ที.ออร์ 289 จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

63030300002

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

12 มีนาคม 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0335562001281
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

สะโรรักษ์ (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.sarolux.co.th

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

46010300002

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

24 มกราคม 2546

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105534111452
ยังดำเนินกิจการอยู่

แอร์สเปซ ออนไลน์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

63030400011

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

11 มีนาคม 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105562121203
ยังดำเนินกิจการอยู่
สองล้านบาทถ้วน

แอเรีย ห้า หนึ่ง จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

63030400012

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

06 มีนาคม 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105563004651
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

เอช บี ดี ช๊อปปิ้ง จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.HBDshopping.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

63030400010

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

02 มีนาคม 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105561161007
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

เนเชอรัล เบฟ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

63030400009

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

02 มีนาคม 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105559043418
ยังดำเนินกิจการอยู่

แลชเชส จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

63020400030

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

28 กุมภาพันธ์ 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105554141624
ยังดำเนินกิจการอยู่

ไทย มัลติพลาย จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

63030400008

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

02 มีนาคม 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105553053659
ยังดำเนินกิจการอยู่
สองล้านบาทถ้วน

เวฟวีลี่ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

63030400002

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

05 มีนาคม 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105535024634
ยังดำเนินกิจการอยู่

เลกาซี่ คอร์ป จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.legacy.co.th

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

63030400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

02 มีนาคม 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105557129609
ยังดำเนินกิจการอยู่

แอมไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

63030300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

05 มีนาคม 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105560122342
ยังดำเนินกิจการอยู่
สองล้านบาทถ้วน

สโรรักษ์ 2007 (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

52080300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

27 สิงหาคม 2552

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105550051507
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน