ค้นพบ "คำค้นหา" จำนวน 1,096 รายการ

เดอะ บีไฮฟ์ กรุ๊ป จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

63040300215

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

09 เมษายน 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0505559014805
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

อายเฟยยา (ไทยแลนด์) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

63040300191

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

09 เมษายน 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105552055241
ยังดำเนินกิจการอยู่
สองล้านบาทถ้วน

โซเว จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

63040300190

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

09 เมษายน 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105534007892
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

ดี เน็ทเวิร์ค เวิลด์ไวด์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

63040300189

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

09 เมษายน 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105552120778
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

นิวตริริช จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

63040300188

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

09 เมษายน 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105545131221
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

ที.อาร์.เอ็ม. แอสโซซิเอทิด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

63040300186

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

09 เมษายน 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105546076061
คืนสู่ทะเบียน

ลุกซ์ รอยัล (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.lux.co.th

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

63040300185

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

09 เมษายน 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105535072671
ยังดำเนินกิจการอยู่

ยูซานา เฮลธ์ ไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

63040300183

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

09 เมษายน 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105554102831
ยังดำเนินกิจการอยู่

ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

63040300182

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

09 เมษายน 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105548009876
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

พอลลีนาเน็ทเวิร์ค จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

63040300181

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

09 เมษายน 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105550124750
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

ไอยรา แพลนเน็ต จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

63040300180

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

09 เมษายน 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105551020419
ยังดำเนินกิจการอยู่

เดอะ วินเนอร์ สตาร์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

63040300179

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

09 เมษายน 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0135541001233
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

วี ซัคเซส จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

63040300178

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

09 เมษายน 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0555560000308
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

โมเดิรน์คาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

62120400048

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

13 ธันวาคม 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105538009687
ยังดำเนินกิจการอยู่

ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

63010400034

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

03 มกราคม 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0107560000281
ยังดำเนินกิจการอยู่

แอซิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.asics.com/th
www.onitsukatiger.com/th

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

63010400033

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

02 มกราคม 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105559058687
ยังดำเนินกิจการอยู่

เคสเครซี่ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

62120400047

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

26 ธันวาคม 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105556042208
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

เซ้าเธิร์นครอส ไบโอเคมิคัล (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

62120400046

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

13 ธันวาคม 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105537012919
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

จีเอ็มเอ็ม กู๊ดส์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

63040300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

16 เมษายน 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105549022582
ยังดำเนินกิจการอยู่

นูทริชั่น ซัพพลาย จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

43080300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

15 สิงหาคม 2543

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0505543002390
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน