ค้นพบ "คำค้นหา" จำนวน 474 รายการ

คิคูยาสยาม จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.kikuya.co.th

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

61060400003

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

04 ตุลาคม 2561

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105492000267
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801012
29 สิงหาคม 2561 - 29 สิงหาคม 2561

ฟอร์ท สมาร์ท ดิจิตอล จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.be-mall.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

61060400004

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

12 พฤศจิกายน 2561

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105560143331
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801097
29 สิงหาคม 2561 - 29 สิงหาคม 2561

บีเอ็นเค48 ออฟฟิศ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

http://shop.bnk48.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

61060400005

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

23 กันยายน 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105560008299
ยังดำเนินกิจการอยู่

เซ็นทรัล เจดี คอมเมิร์ซ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.jd.co.th

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

61050400011

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

18 ตุลาคม 2561

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105560181837
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801034
29 สิงหาคม 2561 - 29 สิงหาคม 2561

ไทยไดโซอินเตอร์เทรด จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.furnitureandhandicraft.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

46060400007

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

03 กันยายน 2561

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105530031837
ยังดำเนินกิจการอยู่
สี่ล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801058
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

อมรรัตน์ น้อยเรืองวงศ์

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.stylekoreashop.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

59110400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

30 สิงหาคม 2561

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

1103701378549
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801176
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

เอ็ม เอส ที เฮลท์ แคร์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.msthealthcare.tht.in

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

60010300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

27 พฤศจิกายน 2561

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0405559000082
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

แฮ็ปปี้ เอ็มพีเอ็ม จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

46030300002

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

07 สิงหาคม 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105542040445
ยังดำเนินกิจการอยู่

เอสเอ็มซี อาร์ดีเฟรชพลัส จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.smcsocial.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

60090300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

19 สิงหาคม 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0125560020329
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

ไฮ ช็อปปิ้ง จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.highshopping.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

59040400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

23 สิงหาคม 2561

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105558062231
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801169
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

ไฮ ช็อปปิ้ง จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.highshopping.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

59040400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

23 สิงหาคม 2561

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105558062231
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801169
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

เอส แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ดส์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

60060400005

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

23 สิงหาคม 2561

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105555110471
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801152
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

เอส แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ดส์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

60060400005

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

23 สิงหาคม 2561

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105555110471
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801152
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

เอส แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ดส์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

60060400005

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

23 สิงหาคม 2561

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105555110471
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801152
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

เอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

scgshoppingexperience.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

60090400016

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

23 สิงหาคม 2561

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105550085347
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801154
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

เอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

scgshoppingexperience.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

60090400016

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

23 สิงหาคม 2561

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105550085347
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801154
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

ฮูเร ฮาฮา (2015) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.hooray55.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

59040400004

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

23 สิงหาคม 2561

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105555090748
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801167
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

ฮูเร ฮาฮา (2015) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.hooray55.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

59040400004

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

23 สิงหาคม 2561

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105555090748
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801167
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

ฮีท จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.saverthai.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

58120400005

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

23 สิงหาคม 2561

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105547108307
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801166
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

ฮีท จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.saverthai.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

58120400005

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

23 สิงหาคม 2561

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105547108307
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801166
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564