ค้นพบ "คำค้นหา" จำนวน 474 รายการ

คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.kangzen.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

38030300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

24 มิถุนายน 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105538039594
ยังดำเนินกิจการอยู่

คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.kangzen.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

38030300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

24 มิถุนายน 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105538039594
ยังดำเนินกิจการอยู่

คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.kangzen.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

38030300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

24 มิถุนายน 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105538039594
ยังดำเนินกิจการอยู่

คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.kangzen.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

38030300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

24 มิถุนายน 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105538039594
ยังดำเนินกิจการอยู่

คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.kangzen.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

38030300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

24 มิถุนายน 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105538039594
ยังดำเนินกิจการอยู่

คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.kangzen.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

38030300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

24 มิถุนายน 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105538039594
ยังดำเนินกิจการอยู่

คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.kangzen.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

38030300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

24 มิถุนายน 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105538039594
ยังดำเนินกิจการอยู่

คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.kangzen.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

38030300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

24 มิถุนายน 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105538039594
ยังดำเนินกิจการอยู่

คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.kangzen.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

38030300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

24 มิถุนายน 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105538039594
ยังดำเนินกิจการอยู่

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.bigc.co.th

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

54070400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

12 ตุลาคม 2561

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0107536000633
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801076
29 สิงหาคม 2561 - 29 สิงหาคม 2561

โรบินสัน จำกัด (มหาชน)

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.robinson.co.th

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

60090400019

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

20 กันยายน 2561

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0107536000412
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801114
29 สิงหาคม 2561 - 29 สิงหาคม 2561

เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

55100400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

19 กันยายน 2561

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105536092641
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801144
29 สิงหาคม 2561 - 29 สิงหาคม 2561

โซเชียล มีเดีย เอนเทอเพอเนอร์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.socmedentre.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

61070400003

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

22 สิงหาคม 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0505561003891
ยังดำเนินกิจการอยู่
สองล้านบาทถ้วน

แอลเอ บิสซิเนส อินเทลลิเจนซ์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.LABI25.LNWSHOP.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

61060400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

18 กันยายน 2561

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105560067911
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801159
29 สิงหาคม 2561 - 29 สิงหาคม 2561

ยูนิซิตี้ มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.unicity.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

61070400002

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

11 เมษายน 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105545088821
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801105
29 สิงหาคม 2561 - 29 สิงหาคม 2561

จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.world-jc.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

55080400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

11 กันยายน 2561

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0125546003218
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801017
29 สิงหาคม 2561 - 29 สิงหาคม 2561

แมมมอนโอ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.mammono.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

61060400002

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

04 ตุลาคม 2561

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0125560008485
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801102
29 สิงหาคม 2561 - 29 สิงหาคม 2561

เทอร์โบ แพรอท จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.turboparrot.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

61070400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

19 กันยายน 2561

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105560080569
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801055
29 สิงหาคม 2561 - 29 สิงหาคม 2561

ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.sunmumshopping.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

61080400002

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

04 ตุลาคม 2561

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0107537001749
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801053
29 สิงหาคม 2561 - 29 สิงหาคม 2561

เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.jib.co.th

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

61080400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

04 ตุลาคม 2561

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0135544005281
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801208
29 สิงหาคม 2561 - 29 สิงหาคม 2561