ค้นพบ "คำค้นหา" จำนวน 474 รายการ

พีเอสไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

62010400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

21 มกราคม 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105558116080
ยังดำเนินกิจการอยู่

ไบโอเดอเนช จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

62030400010

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

23 พฤษภาคม 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105546052871
ยังดำเนินกิจการอยู่

เดสตี้มอลล์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

62030400012

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

24 พฤษภาคม 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105561091068
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

เนเจอร์ เฮิร์บ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

62030400003

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

30 เมษายน 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105561027220
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

มีเดีย โค จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

62020400006

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

01 มีนาคม 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105553095157
ยังดำเนินกิจการอยู่
สองล้านบาทถ้วน

มีเดีย โค จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

62020400006

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

01 มีนาคม 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105553095157
ยังดำเนินกิจการอยู่
สองล้านบาทถ้วน

วี ซัคเซส จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

61090300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

14 มกราคม 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0555560000308
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

ออโต้ พาร์ท ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.tyrepac.co.th

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

62040400002

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

28 พฤษภาคม 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105561191976
ยังดำเนินกิจการอยู่

มาย่า แอนด์ โค จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

62030400002

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

26 เมษายน 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105557162428
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

เบ็ตเตอร์บี มาร์เก็ตเพลส จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

62030400007

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

21 พฤษภาคม 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105548000241
ยังดำเนินกิจการอยู่

โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน)

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.bangkok.mandarinorientalshop.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

62020400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

22 กุมภาพันธ์ 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0107536001028
ยังดำเนินกิจการอยู่

มุตตา (ไทยแลนด์) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.muttathailand.co.th
www.muttathailand.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

62040400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

24 พฤษภาคม 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105561093516
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

นิวช้อป จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

62030400004

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

01 พฤษภาคม 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105554122565
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

โปรเฟรม จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.proframe.co.th

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

62020400011

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

11 มีนาคม 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0735561005794
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.avianceshop.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

45110400003

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

06 ธันวาคม 2561

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105548146181
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801106
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.avianceshop.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

45110400003

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

06 ธันวาคม 2561

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105548146181
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801106
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

ฮาตาริ ไวร์เลส จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.hatamarket.com
www.hatariwireless.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

62040400003

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

29 พฤษภาคม 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105546007612
ยังดำเนินกิจการอยู่

ซูเลียน (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.zhulian.co.th

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

45120300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

20 มิถุนายน 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105539066471
ยังดำเนินกิจการอยู่

คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.kangzen.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

38030300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

24 มิถุนายน 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105538039594
ยังดำเนินกิจการอยู่

คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.kangzen.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

38030300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

24 มิถุนายน 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105538039594
ยังดำเนินกิจการอยู่