ค้นพบ "คำค้นหา" จำนวน 1,125 รายการ

นิว ฮอไรซันส์ โกลบอล เน็ตเวิร์ค จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

52060300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

22 มิถุนายน 2552

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105552044991
ยังดำเนินกิจการอยู่
สามล้านบาทถ้วน

ไชนี่ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.Shinyinter.co.th

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

63040300131

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

09 เมษายน 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105551026468
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน)

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.OCC-DIRECT.COM

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

37050300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

09 พฤษภาคม 2537

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0107537001323
ยังดำเนินกิจการอยู่

บี ดับเบิลยู แอล (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.bwl.co.th

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

63040300113

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

09 เมษายน 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105546123396
ยังดำเนินกิจการอยู่
สองล้านบาทถ้วน

ไฮไลฟ อินเตอร์ เมท กรุ๊ป จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

52070300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

28 กรกฎาคม 2552

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105552055518
ยังดำเนินกิจการอยู่
สองล้านบาทถ้วน

ไชน่า ซานชี อินเตอร์เนชั่นแนล ดิเวลล้อปเม้นท์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

63040300126

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

09 เมษายน 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105546098545
ยังดำเนินกิจการอยู่
สามล้านบาทถ้วน

สยามพราว จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.siamproud.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

63040300077

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

09 เมษายน 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105549068582
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

รักษ์ไทย.๘๐ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.rohthai80.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

63040300118

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

09 เมษายน 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0125551004472
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

นาย่า กรีน จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

NAYAGPEEN.COM

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

63040300039

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

09 เมษายน 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0655550000461
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

ไทย-เยอรมัน อินเตอร์เทค โปรดักส์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

ยกเลิก

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

52020300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

24 กุมภาพันธ์ 2552

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105551075256
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

สยามนิวตร้า จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

63040300152

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

09 เมษายน 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105551021130
ยังดำเนินกิจการอยู่
สามล้านบาทถ้วน

โดกุดามิ เอเซีย จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

three contact.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

63040300027

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

09 เมษายน 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105550114801
ยังดำเนินกิจการอยู่

เทียนส์ (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

Tiens.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

63040300103

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

09 เมษายน 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105550000635
ยังดำเนินกิจการอยู่
หกล้านบาทถ้วน

ไอเซอร์วิสเน็ต จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

63040300116

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

09 เมษายน 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105546143222
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

อัลเฟ ไบโอ-เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

63040300072

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

09 เมษายน 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105549093374
ยังดำเนินกิจการอยู่

รมิตา เฮลธ์แอนด์บิวตี้ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

RAMITABEAUTY.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

63040300011

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

09 เมษายน 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0125550037717
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

จี ที เอฟ เวิลด์วาย (ไทยแลนด์) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

63040300122

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

09 เมษายน 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105548122699
ยังดำเนินกิจการอยู่
สองล้านบาทถ้วน

กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.giffarine.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

54100300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

14 ตุลาคม 2554

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105544041279
ยังดำเนินกิจการอยู่

แอ็ดเวล บิวตี้ (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

50060300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

11 มิถุนายน 2550

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105550060352
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.aimstarnetwork.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

63040300066

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

09 เมษายน 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105545093221
ยังดำเนินกิจการอยู่