ค้นพบ "คำค้นหา" จำนวน 1,072 รายการ

พี.เอ.เจ.นิว เจเนอเรชั่น จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

63040300153

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

09 เมษายน 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0405546001093
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

มาสุ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

34110300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

18 พฤศจิกายน 2534

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105534108915
ยังดำเนินกิจการอยู่

มาร์เก็ตติ้ง ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

63040300050

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

09 เมษายน 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105536022376
ยังดำเนินกิจการอยู่

เอ็นโอพี อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งส์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

46040300002

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

21 เมษายน 2546

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105542030431
ยังดำเนินกิจการอยู่
หกล้านบาทถ้วน

จาปิน (กรุงเทพ) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

63040300200

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

09 เมษายน 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105543028767
ยังดำเนินกิจการอยู่

รีนา-แวร์ (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105525028475
ยังดำเนินกิจการอยู่
สามล้านบาทถ้วน

วิน วิน (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

30080300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

14 สิงหาคม 2530

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105530040712
ยังดำเนินกิจการอยู่
สามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดร. สาโรช จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

45110300002

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

04 พฤศจิกายน 2545

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0145539000489
ยังดำเนินกิจการอยู่

แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.amwayshopping.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

28030300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

19 มีนาคม 2528

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105528010089
ยังดำเนินกิจการอยู่
สองล้านบาทถ้วน

แด๊กซิน (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.Daxin.co.th

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0945538000101
ยังดำเนินกิจการอยู่

ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.srithaisuperware.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

46010300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

02 มกราคม 2546

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105522012942
แปรสภาพ

เค - ลิ้งค์ (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

45110300004

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

28 พฤศจิกายน 2545

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105543112717
ยังดำเนินกิจการอยู่