ค้นพบ "คำค้นหา" จำนวน 1,125 รายการ

ไบเน็ท ยูเนียน โกลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

63040300026

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

09 เมษายน 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0205553003383
ยังดำเนินกิจการอยู่

มินเนอร์รี่ โกลด์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

63040300049

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

09 เมษายน 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105552119320
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

ลองเดอเซ่ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

ยกเลิก

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

53030300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

16 มีนาคม 2553

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105552015842
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

สตาร์เวลล์ บิซิเนส (1998) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.starwell1998.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

53100300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

27 ตุลาคม 2553

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0305541000332
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

ไบโอครอป เซ็นเตอร์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

63040300052

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

09 เมษายน 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0115554009904
ยังดำเนินกิจการอยู่
สองล้านบาทถ้วน

ซีวาย 2000 มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

63040300029

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

09 เมษายน 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0905552002280
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

ดาต้า ไทคูน จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

63040300062

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

09 เมษายน 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105554075397
ยังดำเนินกิจการอยู่
สองล้านบาทถ้วน

ไทม์ลี่ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

63040300098

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

09 เมษายน 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105553006537
ยังดำเนินกิจการอยู่
สองล้านบาทถ้วน

เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.mistine.co.th

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

31040300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

18 เมษายน 2531

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105531027264
ยังดำเนินกิจการอยู่

ไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์ค จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

63040300130

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

09 เมษายน 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105553056755
ยังดำเนินกิจการอยู่

บีเอสวาย บราโว่ คอปอร์เรชั่น จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

53030300002

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

23 มีนาคม 2553

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0815552000831
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

โยโฟโต อินเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

63040300117

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

09 เมษายน 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105552071785
ยังดำเนินกิจการอยู่

พีค เวิลด์ ชัวร์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

63040300035

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

09 เมษายน 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0135560009848
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

คิด อินโนเวชั่น ซัพพลาย จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

60090300008

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

13 กันยายน 2560

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105560060380
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

เซน เน็ทเวิร์ก จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.naturallifes.net
www.nlifes.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

63040300109

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

09 เมษายน 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0125553001616
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

เอช แอนด์ แอล โกลบอล จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.hl.co.th

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

53120300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

21 ธันวาคม 2553

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105553028964
ยังดำเนินกิจการอยู่

คิวเน็ท (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.qnet.co.th

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

51080300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

06 สิงหาคม 2551

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105553039541
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

โนวา ซายเอนซ์ ดิสทริบิวชั่น บาย แกรนด์ทริปเปอร์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

53060300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

17 มิถุนายน 2553

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0215553001402
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

พีจีพี โกลด์ สตาร์ (789) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

63040300193

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

09 เมษายน 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105550029170
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

กรีนเวลท์เฮลท์แคร์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.gwthailand.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

53110300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

29 พฤศจิกายน 2553

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0115553003791
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน