ค้นพบ "คำค้นหา" จำนวน 1,104 รายการ

ดูดี เน็ทเวิร์คอินเตอร์ออนไลน์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

63060300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

09 มิถุนายน 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0475560000813
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

รุ้งคู่ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

63060400008

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

11 มิถุนายน 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105560006172
ยังดำเนินกิจการอยู่
สามล้านบาทถ้วน

บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล ช็อปปิ้ง จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

63060400007

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

11 มิถุนายน 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105560139377
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

ไบโอเซฟเฟอร์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

63060400006

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

08 มิถุนายน 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105531071999
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

ท๊อป พูล (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.สระว่ายน้ำ.net

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

63060400005

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

05 มิถุนายน 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0205561003311
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

แก็ดเจ็ต วิลล่า จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

63060400004

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

05 มิถุนายน 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105557008364
ยังดำเนินกิจการอยู่
สองล้านบาทถ้วน

เครื่องไฟฟ้าบุญธนาภัณฑ์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

63060400003

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

04 มิถุนายน 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105526001279
ยังดำเนินกิจการอยู่

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

63060400002

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

04 มิถุนายน 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105538115762
ยังดำเนินกิจการอยู่

อัลทิมา ไลฟ์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

63060400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

04 มิถุนายน 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105562049146
ยังดำเนินกิจการอยู่

พลังบุญกรุ๊ป 888 จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0365562000714
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

เน็กซเตอร์ ลีฟวิ่ง จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105550024151
ยังดำเนินกิจการอยู่

เอฌ็องซ์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

63050400012

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

28 พฤษภาคม 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105554149897
ยังดำเนินกิจการอยู่

มาร์คอัพ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

63050300005

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

28 พฤษภาคม 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105558181205
ยังดำเนินกิจการอยู่

เอ็น เอ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

63050400011

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

28 พฤษภาคม 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105553111691
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

ปวีณ์มล จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

63050400010

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

28 พฤษภาคม 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105528008092
ยังดำเนินกิจการอยู่

ไก่ดำมหากิจ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.bonback.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

63050400009

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

28 พฤษภาคม 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105527017233
ยังดำเนินกิจการอยู่
สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน

เกษตรรักษ์ดิน จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

63050300004

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

27 พฤษภาคม 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0445563000059
ยังดำเนินกิจการอยู่
สองล้านบาทถ้วน

ชิวาควา จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

63050400008

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

27 พฤษภาคม 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105561139214
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

ชาร์ป ไทย จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

63050400007

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

27 พฤษภาคม 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105532091799
ยังดำเนินกิจการอยู่

ลีฟ ริช ฟอร์เอฟเวอร์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

63050400006

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

27 พฤษภาคม 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105556048231
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน