ค้นพบ "คำค้นหา" จำนวน 1,104 รายการ

ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.sabina.co.th

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

63060400018

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

25 มิถุนายน 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105520000262
ยังดำเนินกิจการอยู่

มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.nangngam.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

63060400017

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

25 มิถุนายน 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105556178258
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

เอ็มพาวเวอร์ไลฟ์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

63060400016

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

24 มิถุนายน 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0125554011968
ยังดำเนินกิจการอยู่

คิดซ์ แอนด์ คิทซ์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

63060400015

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

24 มิถุนายน 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105549061138
ยังดำเนินกิจการอยู่
สองล้านบาทถ้วน

ฌีน ซินดิเคท จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

63060400014

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

24 มิถุนายน 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105544061971
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

แอท โฟน จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

63060400013

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

24 มิถุนายน 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0125547012903
ยังดำเนินกิจการอยู่
สองล้านบาทถ้วน

ฮิตาชิเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105511003921
ยังดำเนินกิจการอยู่

เนเชอรัล เฮลท์ เทรนด์ส (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

63060300007

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

24 มิถุนายน 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105561027700
ยังดำเนินกิจการอยู่
หกล้านบาทถ้วน

จงที (ไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

63060400012

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

17 มิถุนายน 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105524020373
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

ซุปเปอร์ไลฟ์ เวิลด์ (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

63060300006

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

17 มิถุนายน 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105562046490
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

วี เม็มโมรี่ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

63060300005

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

17 มิถุนายน 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105563019984
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

สมายไลฟ์ ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

63060300004

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

17 มิถุนายน 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105558184590
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

โยโฟโต อินเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

63060400011

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

17 มิถุนายน 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105552071785
ยังดำเนินกิจการอยู่

ทรูเฟรนด์2020 จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

63060300003

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

18 มิถุนายน 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105563048411
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

เค.พี.กมลกิจ อินเตอร์เทรด จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

63050400014

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

28 พฤษภาคม 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0305543000470
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

แอทสยามไซท์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

63040400006

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

10 เมษายน 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0205546001982
ยังดำเนินกิจการอยู่
สองล้านบาทถ้วน

คิดโด แปซิฟิค จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

63050400013

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

28 พฤษภาคม 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105547102015
ยังดำเนินกิจการอยู่

นิวไลฟ์ฟอร์ยู จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

63060300002

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

12 มิถุนายน 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0305563000483
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

ปลูกมิตร จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

63060400010

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

12 มิถุนายน 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105562209712
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

โคซี่แบรนด์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

63060400009

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

12 มิถุนายน 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105562063424
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน