ค้นพบ "คำค้นหา" จำนวน 724 รายการ

เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.mistine.co.th

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

31040300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

18 เมษายน 2531

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105531027264
ยังดำเนินกิจการอยู่

บีเอสวาย บราโว่ คอปอร์เรชั่น จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

53030300002

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

23 มีนาคม 2553

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0815552000831
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

คิด อินโนเวชั่น ซัพพลาย จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

60090300008

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

13 กันยายน 2560

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105560060380
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

เอช แอนด์ แอล โกลบอล จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.hl.co.th

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

53120300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

21 ธันวาคม 2553

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105553028964
ยังดำเนินกิจการอยู่

คิวเน็ท (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.qnet.co.th

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

51080300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

06 สิงหาคม 2551

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105553039541
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

โนวา ซายเอนซ์ ดิสทริบิวชั่น บาย แกรนด์ทริปเปอร์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

53060300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

17 มิถุนายน 2553

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0215553001402
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

กรีนเวลท์เฮลท์แคร์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.gwthailand.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

53110300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

29 พฤศจิกายน 2553

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0115553003791
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

นิว ฮอไรซันส์ โกลบอล เน็ตเวิร์ค จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

52060300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

22 มิถุนายน 2552

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105552044991
ยังดำเนินกิจการอยู่
สามล้านบาทถ้วน

โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน)

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.OCC-DIRECT.COM

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

37050300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

09 พฤษภาคม 2537

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0107537001323
ยังดำเนินกิจการอยู่

ไฮไลฟ อินเตอร์ เมท กรุ๊ป จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

52070300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

28 กรกฎาคม 2552

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105552055518
ยังดำเนินกิจการอยู่
สองล้านบาทถ้วน

ไทย-เยอรมัน อินเตอร์เทค โปรดักส์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

ยกเลิก

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

52020300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

24 กุมภาพันธ์ 2552

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105551075256
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.giffarine.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

54100300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

14 ตุลาคม 2554

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105544041279
ยังดำเนินกิจการอยู่

แอ็ดเวล บิวตี้ (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

50060300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

11 มิถุนายน 2550

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105550060352
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

สตาร์ ซันไชน์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.starsunshine.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

48080300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

22 สิงหาคม 2548

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105548078347
ยังดำเนินกิจการอยู่

พีเอชเอชพี (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.phhp.co.th

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

48110300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

18 พฤศจิกายน 2548

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105548013806
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.unilife.co.th

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

45110300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

19 พฤศจิกายน 2545

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105541032813
ยังดำเนินกิจการอยู่

นิวไลฟ์ พาวเวอร์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

46110300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

25 พฤศจิกายน 2546

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105546091125
ยังดำเนินกิจการอยู่
สี่ล้านบาทถ้วน

มาสุ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

34110300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

18 พฤศจิกายน 2534

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105534108915
ยังดำเนินกิจการอยู่

เอ็นโอพี อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งส์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

46040300002

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

21 เมษายน 2546

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105542030431
ยังดำเนินกิจการอยู่
หกล้านบาทถ้วน

วิน วิน (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

30080300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

14 สิงหาคม 2530

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105530040712
ยังดำเนินกิจการอยู่
สามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน