ค้นพบ "คำค้นหา" จำนวน 724 รายการ

สมาร์ทไลน์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

58020300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

12 กุมภาพันธ์ 2558

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0505557001111
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

แกรนด์ ทริปเปอร์ พลัส จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

58010300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

23 มกราคม 2558

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0145556003784
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

เจ แอนด์ พี ซิตี้ กรุ๊ป จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.jap.co.th

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

56030300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

06 มีนาคม 2556

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0205555015052
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

ไบโอนูทริค โกลบอล (ไทยแลนด์) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

56010300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

29 มกราคม 2556

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0125554002195
ยังดำเนินกิจการอยู่
หกล้านบาทถ้วน

แม็กซ์ อินเตอร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

55020300002

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

28 กุมภาพันธ์ 2555

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0135555000960
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

เฮลท์ตี้ แคร์ 57 จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

55050300002

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

21 พฤษภาคม 2555

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0305554002801
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

โซล คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.sol.co.th

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

55020300003

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

28 กุมภาพันธ์ 2555

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105554079520
ยังดำเนินกิจการอยู่

เพอร์เฟค ไลฟ์ เน็ทเวิร์ค จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

55040300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

20 เมษายน 2555

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105555008375
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

โมสท์ เวลล์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

55050300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

04 พฤษภาคม 2555

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105549019191
ยังดำเนินกิจการอยู่

ดีจีเอฟอินเตอร์เนทเวิร์ค จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

55010300002

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

24 มกราคม 2555

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0725555000069
ยังดำเนินกิจการอยู่
สองล้านบาทถ้วน

เดอ ชิน เวย์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

55010300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

24 มกราคม 2555

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0735546002208
ยังดำเนินกิจการอยู่
สามล้านบาทถ้วน

ราชาอินเตอร์เน็ตเวิร์ค จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

54030300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

07 มีนาคม 2554

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105553148731
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

โพลีเฮอร์บ เน็ตเวอร์ค จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

http://www.polyherb.net

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

54020300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

23 กุมภาพันธ์ 2554

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105553154480
ยังดำเนินกิจการอยู่

เอโฟร์เอส แคน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

54040300003

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

01 เมษายน 2554

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105554037568
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

ทู เกรซ เน็ตเวิร์ค จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

ยกเลิก

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

54110300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

25 พฤศจิกายน 2554

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105540015842
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

รีเทิร์น ลีกาซี่(ไทยแลนด์) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

54050300002

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

04 พฤษภาคม 2554

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105549070421
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

เจอเนสส์ โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

54040300002

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

12 เมษายน 2554

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105553015510
ยังดำเนินกิจการอยู่
สามล้านบาทถ้วน

ยูเนี่ยนไลฟ์เน็ตเวิร์ค จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

54020300002

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

14 กุมภาพันธ์ 2554

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105554022765
คืนสู่ทะเบียน
หนึ่งล้านบาทถ้วน

ลองเดอเซ่ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

ยกเลิก

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

53030300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

16 มีนาคม 2553

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105552015842
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

สตาร์เวลล์ บิซิเนส (1998) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.starwell1998.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

53100300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

27 ตุลาคม 2553

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0305541000332
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน