ค้นพบ "คำค้นหา" จำนวน 659 รายการ

อาเจล (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

58050300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

19 พฤษภาคม 2558

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105556181143
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

ยู ริโก้ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

57060300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

20 มิถุนายน 2557

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105557041981
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

พียู เน็ตเวิร์ค จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

58030300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

31 มีนาคม 2558

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105556048753
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

ไอยรา เอนเตอร์ไพรส์สตาร์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.iyara4you.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

55020300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

24 กุมภาพันธ์ 2555

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0345556001020
ยังดำเนินกิจการอยู่
สองล้านบาทถ้วน

ท๊อปอัพ ทู ริช จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.topup2rich.co.th

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

57030300002

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

06 มีนาคม 2557

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105555111460
ยังดำเนินกิจการอยู่

คิงส์ เฮิร์บ เวิลด์ 1999 จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

57030300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

17 มีนาคม 2557

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0405552000222
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

บิลเลี่ยน มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

58020300002

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

10 กุมภาพันธ์ 2558

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105557187145
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

มาสเตอร์พีซ ไลฟ์ วิชั่น จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.mlifevision.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

57040300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

24 เมษายน 2557

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105556135851
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

สมาร์ทไลน์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

58020300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

12 กุมภาพันธ์ 2558

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0505557001111
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

ไบโอนูทริค โกลบอล (ไทยแลนด์) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

56010300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

29 มกราคม 2556

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0125554002195
ยังดำเนินกิจการอยู่
หกล้านบาทถ้วน

แม็กซ์ อินเตอร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

55020300002

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

28 กุมภาพันธ์ 2555

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0135555000960
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

เพอร์เฟค ไลฟ์ เน็ทเวิร์ค จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

55040300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

20 เมษายน 2555

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105555008375
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

โมสท์ เวลล์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

55050300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

04 พฤษภาคม 2555

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105549019191
ยังดำเนินกิจการอยู่

ดีจีเอฟอินเตอร์เนทเวิร์ค จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

55010300002

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

24 มกราคม 2555

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0725555000069
ยังดำเนินกิจการอยู่
สองล้านบาทถ้วน

เดอ ชิน เวย์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

55010300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

24 มกราคม 2555

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0735546002208
ยังดำเนินกิจการอยู่
สามล้านบาทถ้วน

ราชาอินเตอร์เน็ตเวิร์ค จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

54030300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

07 มีนาคม 2554

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105553148731
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

โพลีเฮอร์บ เน็ตเวอร์ค จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

http://www.polyherb.net

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

54020300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

23 กุมภาพันธ์ 2554

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105553154480
ยังดำเนินกิจการอยู่

รีเทิร์น ลีกาซี่(ไทยแลนด์) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

54050300002

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

04 พฤษภาคม 2554

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105549070421
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

เจอเนสส์ โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

54040300002

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

12 เมษายน 2554

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105553015510
ยังดำเนินกิจการอยู่
สามล้านบาทถ้วน

ยูเนี่ยนไลฟ์เน็ตเวิร์ค จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

54020300002

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

14 กุมภาพันธ์ 2554

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105554022765
คืนสู่ทะเบียน
หนึ่งล้านบาทถ้วน