ค้นพบ "คำค้นหา" จำนวน 724 รายการ

เพลย์แอนด์เพลย์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.playandplay.co.th

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

58110400003

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

11 พฤศจิกายน 2558

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105558097476
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801092
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

158 แอ็ดเวิค จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.158-online.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

58110400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

11 พฤศจิกายน 2558

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0935558000319
ยังดำเนินกิจการอยู่
สองล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801002
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

158 แอ็ดเวิค จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.158-online.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

58110400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

11 พฤศจิกายน 2558

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0935558000319
ยังดำเนินกิจการอยู่
สองล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801002
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

โอ้โห บาย ปูนิ่ม จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

http://www.ohoag.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

60020400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

03 กุมภาพันธ์ 2560

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105558002769
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

2610801161
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

นว ดรากอน เวลท์ เน็ตเวิร์ค จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

nakarajworld.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

60070300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

04 กรกฎาคม 2560

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0405559003421
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

พีเอ็นเค โกลบอล จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

60060300002

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

19 มิถุนายน 2560

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0505559011768
ยังดำเนินกิจการอยู่
สองล้านบาทถ้วน

พีเอ็ม-อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.pm-international.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

60060300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

14 มิถุนายน 2560

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0125559012563
ยังดำเนินกิจการอยู่
สองล้านบาทถ้วน

ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.dtac.co.th

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

61050400008

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

23 กันยายน 2559

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105549034548
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801042
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.dtac.co.th

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

61050400008

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

27 กันยายน 2559

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105549034548
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801042
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.shopee.co.th

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

59090400006

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

23 กันยายน 2559

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105558019581
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801024
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.shopee.co.th

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

59090400006

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

27 กันยายน 2559

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105558019581
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801024
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.fuseshops.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

59080400009

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

08 สิงหาคม 2559

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0107537000955
ยังดำเนินกิจการอยู่

ดูโฮม จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.dohome.co.th

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

60030400005

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

17 มีนาคม 2560

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0345536000281
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801044
29 สิงหาคม 2561 - 29 สิงหาคม 2561

ทีวี ไดเร็ค จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.tvdirect.tv

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

45120400004

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

23 ธันวาคม 2545

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105542028208
แปรสภาพ

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801054
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

ทีวี ไดเร็ค จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.tvdirect.tv

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

45120400004

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

03 มกราคม 2546

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105542028208
แปรสภาพ

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801054
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.homepro.co.th

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

58030400003

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

31 มีนาคม 2558

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105538075841
แปรสภาพ

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801168
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.homepro.co.th

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

58030400003

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

03 เมษายน 2558

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105538075841
แปรสภาพ

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801168
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.nespresso.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

58040400002

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

28 เมษายน 2558

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105536143777
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801071
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.nespresso.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

58040400002

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

28 เมษายน 2558

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105536143777
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801071
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

57080400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

19 สิงหาคม 2557

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0107537001455
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801060
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564