ค้นพบ "คำค้นหา" จำนวน 1,096 รายการ

โรบินสัน จำกัด (มหาชน)

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.robinson.co.th

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

60090400019

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

13 กันยายน 2560

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0107536000412
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801114
29 สิงหาคม 2561 - 29 สิงหาคม 2561

เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

55100400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

18 ตุลาคม 2555

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105536092641
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801144
29 สิงหาคม 2561 - 29 สิงหาคม 2561

ดีพี เฮิร์บ

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

61070400004

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

20 กรกฎาคม 2561

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0503560003119
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าแสนบาทถ้วน

โซเชียล มีเดีย เอนเทอเพอเนอร์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.socmedentre.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

61070400003

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

20 กรกฎาคม 2561

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0505561003891
ยังดำเนินกิจการอยู่
สองล้านบาทถ้วน

แอลเอ บิสซิเนส อินเทลลิเจนซ์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.LABI25.LNWSHOP.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

61060400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

05 มิถุนายน 2561

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105560067911
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801159
29 สิงหาคม 2561 - 29 สิงหาคม 2561

ยูนิซิตี้ มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.unicity.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

61070400002

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

04 กรกฎาคม 2561

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105545088821
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801105
29 สิงหาคม 2561 - 29 สิงหาคม 2561

วิสดอม วาสท์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.wisdomvast.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

61070400005

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

09 กรกฎาคม 2561

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0125551005096
ยังดำเนินกิจการอยู่

เอ แอล วัน จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.AL1designdecor.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

61060400007

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

12 มิถุนายน 2561

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105549111895
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.world-jc.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

55080400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

14 สิงหาคม 2555

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0125546003218
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801017
29 สิงหาคม 2561 - 29 สิงหาคม 2561

แมมมอนโอ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.mammono.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

61060400002

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

05 มิถุนายน 2561

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0125560008485
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801102
29 สิงหาคม 2561 - 29 สิงหาคม 2561

เค.พี. บริลเลี่ยนซ์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.claretteofficial.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

61080400004

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

29 สิงหาคม 2561

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105557130763
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

ธรรมชาติ ซีฟู้ด รีเทล จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.thammachartseafood.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

61070400006

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

03 กรกฎาคม 2561

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105550097639
ยังดำเนินกิจการอยู่
หกล้านบาทถ้วน

เทอร์โบ แพรอท จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.turboparrot.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

61070400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

24 กรกฎาคม 2561

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105560080569
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801055
29 สิงหาคม 2561 - 29 สิงหาคม 2561

ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.sunmumshopping.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

61080400002

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

02 สิงหาคม 2561

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0107537001749
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801053
29 สิงหาคม 2561 - 29 สิงหาคม 2561

เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.jib.co.th

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

61080400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

23 สิงหาคม 2561

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0135544005281
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801208
29 สิงหาคม 2561 - 29 สิงหาคม 2561

คิคูยาสยาม จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.kikuya.co.th

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

61060400003

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

04 มิถุนายน 2561

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105492000267
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801012
29 สิงหาคม 2561 - 29 สิงหาคม 2561

ฟอร์ท สมาร์ท ดิจิตอล จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.be-mall.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

61060400004

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

06 มิถุนายน 2561

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105560143331
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801097
29 สิงหาคม 2561 - 29 สิงหาคม 2561

บีอุส จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

61050400012

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

30 พฤษภาคม 2561

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105557014739
ยังดำเนินกิจการอยู่
สองล้านบาทถ้วน

บีเอ็นเค48 ออฟฟิศ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

http://shop.bnk48.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

61060400005

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

14 มิถุนายน 2561

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105560008299
ยังดำเนินกิจการอยู่

แน๊ดซ์โปรเจค จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.nadzproject.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

61060400006

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

15 มิถุนายน 2561

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105559018499
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน