ค้นพบ "คำค้นหา" จำนวน 601 รายการ

ดีจีเอฟอินเตอร์เนทเวิร์ค จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

55010300002

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

24 มกราคม 2555

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0725555000069
ยังดำเนินกิจการอยู่
สองล้านบาทถ้วน

เดอ ชิน เวย์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

55010300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

24 มกราคม 2555

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0735546002208
ยังดำเนินกิจการอยู่
สามล้านบาทถ้วน

ราชาอินเตอร์เน็ตเวิร์ค จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

54030300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

07 มีนาคม 2554

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105553148731
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

โพลีเฮอร์บ เน็ตเวอร์ค จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

http://www.polyherb.net

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

54020300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

23 กุมภาพันธ์ 2554

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105553154480
ยังดำเนินกิจการอยู่

รีเทิร์น ลีกาซี่(ไทยแลนด์) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

54050300002

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

04 พฤษภาคม 2554

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105549070421
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

เจอเนสส์ โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

54040300002

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

12 เมษายน 2554

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105553015510
ยังดำเนินกิจการอยู่
สามล้านบาทถ้วน

ยูเนี่ยนไลฟ์เน็ตเวิร์ค จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

54020300002

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

14 กุมภาพันธ์ 2554

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105554022765
คืนสู่ทะเบียน
หนึ่งล้านบาทถ้วน

ลองเดอเซ่ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

53030300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

16 มีนาคม 2553

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105552015842
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

สตาร์เวลล์ บิซิเนส (1998) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.starwell1998.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

53100300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

27 ตุลาคม 2553

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0305541000332
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.mistine.co.th

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

31040300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

18 เมษายน 2531

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105531027264
ยังดำเนินกิจการอยู่

กรีนเวลท์เฮลท์แคร์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.gwthailand.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

53110300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

29 พฤศจิกายน 2553

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0115553003791
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน)

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.OCC-DIRECT.COM

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

37050300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

09 พฤษภาคม 2537

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0107537001323
ยังดำเนินกิจการอยู่

ไทย-เยอรมัน อินเตอร์เทค โปรดักส์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

ยกเลิก

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

52020300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

24 กุมภาพันธ์ 2552

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105551075256
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

แอ็ดเวล บิวตี้ (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

50060300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

11 มิถุนายน 2550

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105550060352
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

สตาร์ ซันไชน์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.starsunshine.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

48080300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

22 สิงหาคม 2548

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105548078347
ยังดำเนินกิจการอยู่

ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.unilife.co.th

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

45110300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

19 พฤศจิกายน 2545

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105541032813
ยังดำเนินกิจการอยู่

มาสุ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

34110300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

18 พฤศจิกายน 2534

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105534108915
ยังดำเนินกิจการอยู่

เอ็นโอพี อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งส์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

46040300002

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

21 เมษายน 2546

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105542030431
ยังดำเนินกิจการอยู่
หกล้านบาทถ้วน

วิน วิน (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

30080300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

14 สิงหาคม 2530

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105530040712
ยังดำเนินกิจการอยู่
สามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน

แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.amwayshopping.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

28030300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

19 มีนาคม 2528

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105528010089
ยังดำเนินกิจการอยู่
สองล้านบาทถ้วน