ค้นพบ "คำค้นหา" จำนวน 474 รายการ

ไบโอ นาโน เทคโนโลยี จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

62090300003

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

17 กันยายน 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105554138895
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

ซากุระโปรดัคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.sakura.in.th

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

62090400009

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

26 กันยายน 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105535117004
ยังดำเนินกิจการอยู่

ซากุระโปรดัคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.sakura.in.th

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

62090400009

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

26 กันยายน 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105535117004
ยังดำเนินกิจการอยู่

วัฒนโรจน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

62100400012

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

17 ตุลาคม 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105526002348
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

วัฒนโรจน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

62100400007

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

10 ตุลาคม 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105526002348
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

เทพมังกร 2019 จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

62080300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

11 ตุลาคม 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0405562002180
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

เทพมังกร 2019 จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

62080300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

11 ตุลาคม 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0405562002180
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

เทพมังกร 2019 จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

62080300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

11 ตุลาคม 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0405562002180
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

กาโนเอ็กเซล เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

43110300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

11 กรกฎาคม 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105543107616
ยังดำเนินกิจการอยู่

อินทนนท์ สปอร์ตติ้ง กู๊ดส์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

62090400008

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

26 กันยายน 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105535150532
ยังดำเนินกิจการอยู่

แกลลอป เทคโนโลยี จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.thailandfashion.asia

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

62080400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

22 สิงหาคม 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105562108151
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

ดีแอล อินเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

62090400007

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

20 กันยายน 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105558173741
ยังดำเนินกิจการอยู่
สองล้านบาทถ้วน

นู สกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

https://www.nuskin.com/en_TH/home.html

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

39010300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

03 กรกฎาคม 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105539000951
ยังดำเนินกิจการอยู่
สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน

ซี ไอ จี 2499 (ไทยแลนด์) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.kajonthai.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

62100300007

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

15 ตุลาคม 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0135557013627
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

เบเน็ตตา จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

62100400004

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

10 ตุลาคม 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0405552000125
ยังดำเนินกิจการอยู่
สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน

เรด ไพน์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

เพจ Adelio Head Office

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

62090400004

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

16 กันยายน 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105558031793
ยังดำเนินกิจการอยู่
สองล้านบาทถ้วน

ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

46030300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

25 มิถุนายน 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0107536000927
ยังดำเนินกิจการอยู่

จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.world-jc.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

46040300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

08 กรกฎาคม 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0125546003218
ยังดำเนินกิจการอยู่

เอชไทย (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

62090400003

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

16 กันยายน 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105554157458
ยังดำเนินกิจการอยู่

จาฟรา อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

ยกเลิก

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

61120300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

08 กรกฎาคม 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105543020979
ยังดำเนินกิจการอยู่