ค้นพบ "คำค้นหา" จำนวน 724 รายการ

ตาม้า ไดเร็คช้อปปิ้ง จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.tama.catalogve.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

58090400002

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

09 กันยายน 2558

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0115556015995
ยังดำเนินกิจการอยู่
สองล้านบาทถ้วน

เดลล์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.dell.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

52090400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

08 กันยายน 2552

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105538105783
ยังดำเนินกิจการอยู่
สี่ล้านบาทถ้วน

ดีสเคาท์ สโตร์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.dstore.co.th

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

60030400007

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

16 มีนาคม 2560

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105559145890
ยังดำเนินกิจการอยู่
สี่ล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801043
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

แซนด์วิคไทย จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.coromant.sandvik.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

47070400003

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

13 กรกฎาคม 2547

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105511001383
ยังดำเนินกิจการอยู่

ดี.เอช.เอ.สยามวาลา จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.funsecondlife.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

58110400002

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

11 พฤศจิกายน 2558

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105485000257
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801040
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

เซ็นทรัล ออนไลน์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.central.co.th

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

46020400003

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

21 กุมภาพันธ์ 2546

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105543097441
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801036
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.watson.co.th

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

58030400004

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

31 มีนาคม 2558

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105539086260
ยังดำเนินกิจการอยู่

เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.watson.co.th

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

58030400004

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

31 มีนาคม 2558

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105539086260
ยังดำเนินกิจการอยู่

บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

53060400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

01 มิถุนายน 2553

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0115539007084
ยังดำเนินกิจการอยู่

เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.segafredozanetti.co.th
www.tops.co.th

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

60020400005

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

17 กุมภาพันธ์ 2560

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105535134278
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801035
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.mistine.co.th

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

45090400008

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

27 กันยายน 2545

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105531027264
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801081
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.mistine.co.th

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

45090400008

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

27 กันยายน 2545

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105531027264
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801081
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

เซ็นทรัล กรุ๊ป ออนไลน์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.thecentral.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

59090400010

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

27 กันยายน 2559

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105559006539
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801033
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

ประกายนคร อิเลคทริค จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.praguynakorn.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

60010400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

24 มกราคม 2560

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105548048642
ยังดำเนินกิจการอยู่
สองล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801083
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

ประกายนคร อิเลคทริค จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.praguynakorn.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

60010400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

24 มกราคม 2560

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105548048642
ยังดำเนินกิจการอยู่
สองล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801083
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

ซุปเปอร์ช้อป จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.meetnetshop.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

58100400004

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

09 ตุลาคม 2558

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0135557011314
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.se-ed.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

46030400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

10 มีนาคม 2546

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0107536000285
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801030
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.cpfreshmartshop.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

60060400006

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

08 มิถุนายน 2560

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105543112865
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801029
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.supersports.co.th

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

60090400009

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

13 กันยายน 2560

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105539138812
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801028
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

พรปิยะ เน็ตเวิร์ค จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

ushopping.co.th

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

58010400004

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

23 มกราคม 2558

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105550020032
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801086
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564