ค้นพบ "คำค้นหา" จำนวน 601 รายการ

ทีวี ไดเร็ค จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.tvdirect.tv

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

45120400004

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

23 ธันวาคม 2545

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105542028208
แปรสภาพ

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801054
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

ทีวี ไดเร็ค จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.tvdirect.tv

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

45120400004

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

03 มกราคม 2546

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105542028208
แปรสภาพ

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801054
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.homepro.co.th

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

58030400003

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

31 มีนาคม 2558

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105538075841
แปรสภาพ

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801168
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.homepro.co.th

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

58030400003

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

03 เมษายน 2558

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105538075841
แปรสภาพ

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801168
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.nespresso.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

58040400002

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

28 เมษายน 2558

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105536143777
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801071
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.nespresso.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

58040400002

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

28 เมษายน 2558

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105536143777
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801071
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

57080400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

19 สิงหาคม 2557

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0107537001455
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801060
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

57080400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

19 สิงหาคม 2557

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0107537001455
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801060
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

มหาเศรษฐี 88 จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.millionaire88.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

60040300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

28 เมษายน 2560

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0125549010827
ยังดำเนินกิจการอยู่
สองล้านบาทถ้วน

พีคัสโซ (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

60020300008

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

20 กุมภาพันธ์ 2560

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105547151555
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

ปภังกร เพาเวอร์ ไลฟ์ เวิร์ล จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

60020300011

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

17 กุมภาพันธ์ 2560

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0135558009801
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

เคพีซี เวิลด์คลาส จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

54040300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

08 เมษายน 2554

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0405559002883
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

กูดมอร์นิ่งเวิลด์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

60020300004

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

15 กุมภาพันธ์ 2560

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105559118591
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

ซุปเปอร์ช้อป จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.meetnetshop.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

58110300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

10 พฤศจิกายน 2558

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0135557011314
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.amwayshopping.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

45090400007

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

27 กันยายน 2545

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105528010089
ยังดำเนินกิจการอยู่
สองล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801158
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.amwayshopping.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

45090400007

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

27 กันยายน 2545

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105528010089
ยังดำเนินกิจการอยู่
สองล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801158
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.amwayshopping.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

45090400007

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

27 กันยายน 2545

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105528010089
ยังดำเนินกิจการอยู่
สองล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801158
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.amwayshopping.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

45090400007

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

27 กันยายน 2545

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105528010089
ยังดำเนินกิจการอยู่
สองล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801158
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

แคทส์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

58100300002

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

13 ตุลาคม 2558

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105557188800
ยังดำเนินกิจการอยู่
สองล้านบาทถ้วน

มีสุข คอร์ปอเรชั่น (2006) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.me-suk.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

58100300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

13 ตุลาคม 2558

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105549135441
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน