ค้นพบ "คำค้นหา" จำนวน 601 รายการ

เจน ซี จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

ยกเลิก

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

58070400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

15 กรกฎาคม 2558

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105555179811
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.gdh559shop.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

59090400007

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

02 กันยายน 2559

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105558193432
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801020
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

พาราไดม์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.lviva.co.th

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

60020400003

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

08 กุมภาพันธ์ 2560

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105553055139
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801087
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

พาราไดม์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.lviva.co.th

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

60020400003

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

08 กุมภาพันธ์ 2560

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105553055139
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801087
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

พี.โอ.พี. บิสสิเนส จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.angers-bkk.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

59010400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

29 มกราคม 2559

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105558064811
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801088
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

พี.โอ.พี. บิสสิเนส จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.angers-bkk.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

59010400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

29 มกราคม 2559

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105558064811
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801088
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

จิออดาโน (ไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.giordano.com/th

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

60090400011

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

13 กันยายน 2560

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105537103639
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801019
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.kangzen.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

45090400009

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

27 กันยายน 2545

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105538039594
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801011
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

โคเนี่ยน ไทย จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

57070400003

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

16 กรกฎาคม 2557

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105553084783
ยังดำเนินกิจการอยู่
หกล้านบาทถ้วน

กากันท์ (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

60060400009

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

23 มิถุนายน 2560

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105545058345
ยังดำเนินกิจการอยู่

แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.canon.co.th/estore

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

59120400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

16 ธันวาคม 2559

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105537006439
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801016
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.kingpower.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

57110400003

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

19 พฤศจิกายน 2557

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105538051683
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801013
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.ar.co.th

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

46060400005

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

27 มิถุนายน 2546

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105530062821
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801005
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

คิดให้ทำเป็น จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.shoplikeshare.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

58010400002

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

13 มกราคม 2558

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105556153794
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801014
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

พีเอชเอชพี (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.phhp.co.th

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

60030400008

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

17 มีนาคม 2560

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105548013806
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801089
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

พีเอชเอชพี (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.phhp.co.th

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

60030400008

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

17 มีนาคม 2560

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105548013806
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801089
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

คาโดคาวะ อมรินทร์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.phoenixnext.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

60060400007

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

05 มิถุนายน 2560

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105559143340
ยังดำเนินกิจการอยู่

เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.ajthai.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

59080400011

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

05 สิงหาคม 2559

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0107554000135
ยังดำเนินกิจการอยู่

พีเอ็ม เอสอี จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

60060400008

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

08 มิถุนายน 2560

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105558063539
ยังดำเนินกิจการอยู่

20 มีนา จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.abrickshop.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

ยกเลิก

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

60080400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

18 สิงหาคม 2560

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0735560002431
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน