ค้นพบ "คำค้นหา" จำนวน 601 รายการ

เซ็นทรัล กรุ๊ป ออนไลน์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.thecentral.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

59090400010

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

27 กันยายน 2559

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105559006539
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801033
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

ประกายนคร อิเลคทริค จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.praguynakorn.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

60010400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

24 มกราคม 2560

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105548048642
ยังดำเนินกิจการอยู่
สองล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801083
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

ประกายนคร อิเลคทริค จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.praguynakorn.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

60010400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

24 มกราคม 2560

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105548048642
ยังดำเนินกิจการอยู่
สองล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801083
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

ซุปเปอร์ช้อป จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.meetnetshop.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

58100400004

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

09 ตุลาคม 2558

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0135557011314
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.se-ed.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

46030400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

10 มีนาคม 2546

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0107536000285
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801030
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.cpfreshmartshop.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

60060400006

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

08 มิถุนายน 2560

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105543112865
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801029
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.supersports.co.th

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

60090400009

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

13 กันยายน 2560

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105539138812
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801028
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

พรปิยะ เน็ตเวิร์ค จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

ushopping.co.th

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

58010400004

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

23 มกราคม 2558

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105550020032
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801086
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

พรปิยะ เน็ตเวิร์ค จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

ushopping.co.th

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

58010400004

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

23 มกราคม 2558

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105550020032
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801086
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

1577 โฮมชอปปิ้ง จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.1577shop.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

61010400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

01 มกราคม 2561

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105547042446
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801001
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

1577 โฮมชอปปิ้ง จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.1577shop.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

61010400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

01 มกราคม 2561

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105547042446
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801001
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

1577 โฮมชอปปิ้ง จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.1577shop.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

61010400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

01 มกราคม 2561

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105547042446
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801001
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

แอปเปิ้ล 4 อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.apple4inter.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

57120400002

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

29 ธันวาคม 2557

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105557131867
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801157
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

แอปเปิ้ล 4 อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.apple4inter.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

57120400002

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

29 ธันวาคม 2557

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105557131867
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801157
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

พันธวณิช จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.goodchoiz.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

59080400010

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

08 สิงหาคม 2559

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105544028248
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801190
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

ช้างเชฟวี่ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

ushaves.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

60050400007

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

29 พฤษภาคม 2560

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105555166868
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801025
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

ช้อป โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

56090400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

11 กันยายน 2556

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105556031028
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801023
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

ชวน เจีย เบ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

60090400010

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

13 กันยายน 2560

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105553006723
ยังดำเนินกิจการอยู่
สี่ล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801022
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

พานาโซนิค เอ.พี.เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

48110400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

30 พฤศจิกายน 2548

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105527035398
ยังดำเนินกิจการอยู่

เจน ซี จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

ยกเลิก

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

58070400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

15 กรกฎาคม 2558

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105555179811
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน