ค้นพบ "คำค้นหา" จำนวน 601 รายการ

ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.24catalog.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

57110400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

12 พฤศจิกายน 2557

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105557000380
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801051
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

59090400015

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

23 กันยายน 2559

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0107555000244
ยังดำเนินกิจการอยู่

ทรู อินดัสทรี จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.trueindustry.in.th

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

46010400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

03 มกราคม 2546

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105534056648
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801050
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

ทรู จีเอส จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.true-shopping.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

46040400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

30 เมษายน 2546

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105554069842
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801048
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

ทรี บอนด์ วีไอวี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

http://pregelthailand.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

60040400002

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

26 เมษายน 2560

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105546145756
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801193
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.morinagahealth.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

59120400004

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

29 ธันวาคม 2559

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105540061038
ยังดำเนินกิจการอยู่

โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.tyrepac.co.th

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

60020400004

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

09 กุมภาพันธ์ 2560

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105500000011
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801046
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.toshibathailandshopping.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

60090400018

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

13 กันยายน 2560

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105512003550
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801187
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

ตาม้า ไดเร็คช้อปปิ้ง จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.tama.catalogve.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

58090400002

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

09 กันยายน 2558

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0115556015995
ยังดำเนินกิจการอยู่
สองล้านบาทถ้วน

เดลล์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.dell.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

52090400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

08 กันยายน 2552

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105538105783
ยังดำเนินกิจการอยู่
สี่ล้านบาทถ้วน

ดีสเคาท์ สโตร์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.dstore.co.th

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

60030400007

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

16 มีนาคม 2560

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105559145890
ยังดำเนินกิจการอยู่
สี่ล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801043
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

แซนด์วิคไทย จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.coromant.sandvik.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

47070400003

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

13 กรกฎาคม 2547

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105511001383
ยังดำเนินกิจการอยู่

ดี.เอช.เอ.สยามวาลา จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.funsecondlife.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

58110400002

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

11 พฤศจิกายน 2558

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105485000257
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801040
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

เซ็นทรัล ออนไลน์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.central.co.th

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

46020400003

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

21 กุมภาพันธ์ 2546

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105543097441
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801036
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.watson.co.th

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

58030400004

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

31 มีนาคม 2558

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105539086260
ยังดำเนินกิจการอยู่

เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.watson.co.th

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

58030400004

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

31 มีนาคม 2558

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105539086260
ยังดำเนินกิจการอยู่

บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

53060400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

01 มิถุนายน 2553

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0115539007084
ยังดำเนินกิจการอยู่

เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.segafredozanetti.co.th
www.tops.co.th

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

60020400005

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

17 กุมภาพันธ์ 2560

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105535134278
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801035
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.mistine.co.th

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

45090400008

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

27 กันยายน 2545

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105531027264
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801081
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.mistine.co.th

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

45090400008

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

27 กันยายน 2545

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105531027264
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801081
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564