ค้นพบ "คำค้นหา" จำนวน 1,128 รายการ

88 กราฟฟิค เฮ้าส์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

ยกเลิก

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

62090400006

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

20 กันยายน 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105549089521
ยังดำเนินกิจการอยู่

ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เน็ทเวิร์ค จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

63040300209

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

09 เมษายน 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105562100231
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

ซากุระโปรดัคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.sakura.in.th

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

62090400009

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

24 กันยายน 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105535117004
ยังดำเนินกิจการอยู่

ซากุระโปรดัคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.sakura.in.th

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

62090400009

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

24 กันยายน 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105535117004
ยังดำเนินกิจการอยู่

วัฒนโรจน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

62100400012

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

08 ตุลาคม 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105526002348
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

วัฒนโรจน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

62100400007

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

08 ตุลาคม 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105526002348
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

ไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์ค จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

62120400021

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

19 ธันวาคม 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105553056755
ยังดำเนินกิจการอยู่

กาโนเอ็กเซล เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

43110300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

20 พฤศจิกายน 2543

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105543107616
ยังดำเนินกิจการอยู่

365 ไลฟ์แคร์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.365wecare.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

62100400014

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

21 ตุลาคม 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105554137821
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

เจซีที จื้อซินเหอ เทรดดิ้ง จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

62100400016

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

21 ตุลาคม 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105561056742
ยังดำเนินกิจการอยู่
สองล้านบาทถ้วน

อินทนนท์ สปอร์ตติ้ง กู๊ดส์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

62090400008

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

24 กันยายน 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105535150532
ยังดำเนินกิจการอยู่

แกลลอป เทคโนโลยี จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.thailandfashion.asia

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

62080400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

20 สิงหาคม 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105562108151
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

ดีแอล อินเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

62090400007

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

20 กันยายน 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105558173741
ยังดำเนินกิจการอยู่
สองล้านบาทถ้วน

ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.kanifamilymartonline.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

62080400007

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

20 สิงหาคม 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105533075568
ยังดำเนินกิจการอยู่

เดอะ เมค-อิท จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

62100400017

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

21 ตุลาคม 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0205561010130
ยังดำเนินกิจการอยู่

นู สกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

https://www.nuskin.com/en_TH/home.html

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

39010300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

04 มกราคม 2539

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105539000951
ยังดำเนินกิจการอยู่
สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน

เบเน็ตตา จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

62100400004

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

08 ตุลาคม 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0405552000125
ยังดำเนินกิจการอยู่
สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน

เรด ไพน์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

เพจ Adelio Head Office

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

62090400004

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

16 กันยายน 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105558031793
ยังดำเนินกิจการอยู่
สองล้านบาทถ้วน

ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

46030300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

04 มีนาคม 2546

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0107536000927
ยังดำเนินกิจการอยู่

จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.world-jc.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

46040300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

01 เมษายน 2546

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0125546003218
ยังดำเนินกิจการอยู่