ค้นพบ "คำค้นหา" จำนวน 601 รายการ

นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.cherilondansmate.com/th
www.shopatanywhere.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

60070400002

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

19 กรกฎาคม 2560

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0107537001901
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801064
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

เพาเวอร์บาย จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.powerbuy.co.th

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

60090400004

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

13 กันยายน 2560

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105539004352
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801094
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

เพาเวอร์บาย จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.powerbuy.co.th

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

60090400004

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

13 กันยายน 2560

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105539004352
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801094
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

นิว ไลฟ์ เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.newlife-th.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

60090400007

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

13 กันยายน 2560

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105553156768
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801063
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.nstore.net

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

60070400008

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

19 กรกฎาคม 2560

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0107551000312
ยังดำเนินกิจการอยู่

บัซซี่บีส์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.buzzebees.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

59070400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

14 กรกฎาคม 2559

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105555078063
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

2610801074
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

บัซซี่บีส์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.buzzebees.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

59070400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

14 กรกฎาคม 2559

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105555078063
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

2610801074
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.thaiticketmaster.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

46080400003

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

07 สิงหาคม 2546

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105543020073
ยังดำเนินกิจการอยู่

ไทยยูเนี่ยนออนไลน์ช็อป จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.qfreshshop.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

60030400006

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

07 มีนาคม 2560

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105559042101
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801059
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

ไทย โคอิเกะ เทรดดิ้ง จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.tktcosmetics.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

60090400014

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

11 กันยายน 2560

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105559022607
ยังดำเนินกิจการอยู่
สี่ล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801056
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

อินเทลลิเจนท์เอท จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

46060400008

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

30 มิถุนายน 2546

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105545063772
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.welcare.tarad.com
www.welcare-th.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

59060400002

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

03 มิถุนายน 2559

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0107537001447
ยังดำเนินกิจการอยู่

ที.เอ็น เมตัล เวิร์ค จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.factomall.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

60090400022

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

13 กันยายน 2560

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0745521000104
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริการร่วมค้าไทย-จีน จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

58010400005

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

29 มกราคม 2559

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105535140049
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801073
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

บริการร่วมค้าไทย-จีน จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

58010400005

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

29 มกราคม 2558

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105535140049
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801073
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

ที.ซี. แนลเชอรัล จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.blink.co.th/blinkshop

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

60100400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

19 ตุลาคม 2560

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105549024917
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801192
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

ไนซ์ คอล จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.ehybridshop.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

57080400002

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

19 สิงหาคม 2557

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105556011931
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801072
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

ไนซ์ คอล จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.ehybridshop.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

57080400002

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

19 สิงหาคม 2557

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105556011931
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801072
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

ที แอล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.velasse.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

59090400012

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

23 กันยายน 2559

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105533063306
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

2610801204
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

ท็อปแวลู คอร์ปอเรท จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.topvalue.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

60050400006

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

24 พฤษภาคม 2560

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0745557001615
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801052
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564