ค้นพบ "คำค้นหา" จำนวน 601 รายการ

ลินเด้ (ประเทศไทย ) จำกัด (มหาชน)

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.linde.co.th/shop

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

60060400002

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

23 มิถุนายน 2560

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0107537000785
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801117
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

ลินเด้ (ประเทศไทย ) จำกัด (มหาชน)

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.linde.co.th/shop

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

60060400002

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

23 มิถุนายน 2560

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0107537000785
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801117
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

ล้านนาไบโอเทค จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.lannabiotec.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

ยกเลิก

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

60050400002

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

16 พฤษภาคม 2560

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0575552001015
ยังดำเนินกิจการอยู่
หกล้านแปดแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน

ล้านนาไบโอเทค จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.lannabiotec.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

ยกเลิก

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

60050400002

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

16 พฤษภาคม 2560

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0575552001015
ยังดำเนินกิจการอยู่
หกล้านแปดแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน

ล้านนาไบโอเทค จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.lannabiotec.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

ยกเลิก

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

60050400002

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

16 พฤษภาคม 2560

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0575552001015
ยังดำเนินกิจการอยู่
หกล้านแปดแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน

เนเชอร์ คอนเซพท์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.mahnoi.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

60090400013

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

12 กันยายน 2560

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105559072213
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801068
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

มีสุข คอร์ปอเรชั่น (2006) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.me-suk.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

58110400004

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

02 พฤศจิกายน 2558

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105549135441
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

มหาเศรษฐี 88 จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.millionaire88.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

60090400017

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

04 กันยายน 2560

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0125549010827
ยังดำเนินกิจการอยู่
สองล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801100
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

มหาเศรษฐี 88 จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.millionaire88.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

60090400017

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

04 กรกฎาคม 2560

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0125549010827
ยังดำเนินกิจการอยู่
สองล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801100
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

ภาลักษณ์เจริญ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.momplantlove.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

60090400015

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

04 กันยายน 2560

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0635560000382
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801099
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

ภาลักษณ์เจริญ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.momplantlove.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

60090400015

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

04 กันยายน 2560

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0635560000382
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801099
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

เนเจอร์ ไบโอเทค จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.naturebiotec.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

59040400005

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

26 เมษายน 2559

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105537069961
ยังดำเนินกิจการอยู่
เก้าล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801067
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

ฟู้ดส์ ฟอร์ เดอะ ฟิวเจอร์ 2016 จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.wex-shop.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

60070400005

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

13 กรกฎาคม 2560

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0135559006741
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

โฟลว์แอคเคาท์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.flowaccount.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

60090400003

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

13 กันยายน 2560

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105558096348
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801098
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

โฟลว์แอคเคาท์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.flowaccount.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

60090400003

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

13 กันยายน 2560

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105558096348
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801098
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

นู สกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

https://www.nuskin.com/en_TH/home.html

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

60090400005

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

13 กันยายน 2560

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105539000951
ยังดำเนินกิจการอยู่
สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801065
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

โพลีเฮอร์บ เน็ตเวอร์ค จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

http://www.polyherb.net

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

60020400008

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

27 กุมภาพันธ์ 2560

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105553154480
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801096
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

โพลีเฮอร์บ เน็ตเวอร์ค จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

http://www.polyherb.net

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

60020400008

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

27 กุมภาพันธ์ 2560

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105553154480
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801096
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

โมโน ทราเวล จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.29shopping.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

46120400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

04 ธันวาคม 2546

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0125543004353
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801103
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

โมโน ทราเวล จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.29shopping.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

46120400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

04 ธันวาคม 2546

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0125543004353
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801103
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564