ค้นพบ "คำค้นหา" จำนวน 601 รายการ

ไลฟ์สตาร์ จำกัด

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

58010400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

12 มกราคม 2558

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105535032653
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801120
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

ไลฟ์สตาร์ จำกัด

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

58010400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

12 มกราคม 2558

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105535032653
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801120
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

สตาร์ ซันไชน์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.starsunshine.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

57110400005

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

12 พฤศจิกายน 2557

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105548078347
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801128
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

ส.พลังมิตรภาพ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.s-powernetwork.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

55120400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

06 ธันวาคม 2555

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0305550001753
ยังดำเนินกิจการอยู่
สามล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801127
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

ส.พลังมิตรภาพ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.s-powernetwork.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

55120400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

06 ธันวาคม 2555

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0305550001753
ยังดำเนินกิจการอยู่
สามล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801127
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

ไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.store.ais.co.th

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

54050400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

11 พฤษภาคม 2554

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105550056576
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801126
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

ไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.store.ais.co.th

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

54050400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

11 พฤษภาคม 2554

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105550056576
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801126
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

แวมป์ อินเทลลิเจนท์ โปรดักส์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.call4shop.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

53100400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

04 ตุลาคม 2553

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105551091120
ยังดำเนินกิจการอยู่
สองล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801186
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

เวอริเท็กซ์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.logincycleclub.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

57050400002

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

20 พฤษภาคม 2557

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105533128785
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801124
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

เวอริเท็กซ์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.logincycleclub.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

57050400002

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

20 พฤษภาคม 2557

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105533128785
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801124
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

เพอร์เฟค รีซอร์สเซส (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.perfect100.th.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

45110400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

19 พฤศจิกายน 2545

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105544005850
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801093
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

เพอร์เฟค รีซอร์สเซส (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.perfect100.th.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

45110400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

19 พฤศจิกายน 2545

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105544005850
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801093
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)

icon image

ชื่อเว็บไซต์

winnerandco.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

59090400008

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

02 กันยายน 2559

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0107556000256
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801122
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)

icon image

ชื่อเว็บไซต์

winnerandco.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

59090400008

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

02 กันยายน 2559

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0107556000256
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801122
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

วงใน มีเดีย จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

59050400003

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

24 พฤษภาคม 2559

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105553084147
ยังดำเนินกิจการอยู่
สามล้านแปดแสนหกพันหกร้อยสิบบาทถ้วน

ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

55060400002

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

18 มิถุนายน 2555

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105510005466
ยังดำเนินกิจการอยู่

ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

Application LINE Gift Shop

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

58120400003

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

29 ธันวาคม 2558

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105557074618
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801119
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

Application LINE Gift Shop

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

58120400003

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

29 ธันวาคม 2558

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105557074618
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801119
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564

เลนโซ่ ไดเร็ค จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

60020400009

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

16 กุมภาพันธ์ 2560

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105551051306
ยังดำเนินกิจการอยู่

ลุกซ์ รอยัล (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.lux.co.th

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

46020400004

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

21 กุมภาพันธ์ 2546

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105535072671
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

2610801194
29 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2564