ค้นพบ "คำค้นหา" จำนวน 1,072 รายการ

บิ๊ค เคมิคอล จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

63070400002

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

09 กรกฎาคม 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0125541000121
ยังดำเนินกิจการอยู่

จี.อี.เอ็น. เทรด แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.facebook.com/GENSHOPTHAILAND

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

63070400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

09 กรกฎาคม 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105562153512
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

ริช อินฟินิตี้ 999 จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

63070300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

09 กรกฎาคม 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105563056081
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

โคเรียน ไรซิน (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105560036977
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

พี.ที.เอ็น.(ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0205559016398
ยังดำเนินกิจการอยู่
สองล้านบาทถ้วน

มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. (กรุงเทพ) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105558162529
ยังดำเนินกิจการอยู่

วินน์ พีค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0125549005297
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

เอ็มแทรค โซลูชั่น จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105557019226
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

ธีซิซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

63060400019

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

30 มิถุนายน 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105548054324
ยังดำเนินกิจการอยู่

ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.sabina.co.th

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

63060400018

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

25 มิถุนายน 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105520000262
ยังดำเนินกิจการอยู่

มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.nangngam.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

63060400017

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

25 มิถุนายน 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105556178258
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

เอ็มพาวเวอร์ไลฟ์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

63060400016

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

24 มิถุนายน 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0125554011968
ยังดำเนินกิจการอยู่

คิดซ์ แอนด์ คิทซ์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

63060400015

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

24 มิถุนายน 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105549061138
ยังดำเนินกิจการอยู่
สองล้านบาทถ้วน

ฌีน ซินดิเคท จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

63060400014

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

24 มิถุนายน 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105544061971
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

แอท โฟน จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

63060400013

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

24 มิถุนายน 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0125547012903
ยังดำเนินกิจการอยู่
สองล้านบาทถ้วน

ฮิตาชิเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105511003921
ยังดำเนินกิจการอยู่

เนเชอรัล เฮลท์ เทรนด์ส (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

63060300007

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

24 มิถุนายน 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105561027700
ยังดำเนินกิจการอยู่
หกล้านบาทถ้วน

จงที (ไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

63060400012

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

17 มิถุนายน 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105524020373
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

ซุปเปอร์ไลฟ์ เวิลด์ (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

63060300006

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

17 มิถุนายน 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105562046490
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

วี เม็มโมรี่ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

63060300005

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

17 มิถุนายน 2563

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105563019984
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน