ค้นพบ "คำค้นหา" จำนวน 474 รายการ

อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

61110400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

09 กันยายน 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0107561000226
ยังดำเนินกิจการอยู่

ไอยรา แพลนเน็ต จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

61090400002

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

09 กันยายน 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105551020419
ยังดำเนินกิจการอยู่

ทีดี ฟู้ดแอนด์เบเวอร์เรจ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

61100400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

06 กันยายน 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105560007560
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าแสนบาทถ้วน

แคร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

62100400006

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

10 ตุลาคม 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105554008584
ยังดำเนินกิจการอยู่
สามล้านบาทถ้วน

พลิบพลาย จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

61090400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

22 สิงหาคม 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105552118366
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

เซ็กซี่ฟิต จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

62100400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

10 ตุลาคม 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0175562000040
ยังดำเนินกิจการอยู่
สองล้านบาทถ้วน

ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

59090400013

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

20 สิงหาคม 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0107536001346
ยังดำเนินกิจการอยู่

สุรพงษ์ ศรีไกรวิน

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

59050400002

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

20 สิงหาคม 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

3101400695272

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801182
29 สิงหาคม 2561 - 29 สิงหาคม 2561

เหล็กดูด จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

62100400011

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

15 ตุลาคม 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0935559000479
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

เนเชอรัล เบฟ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

61100300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

13 สิงหาคม 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105559043418
ยังดำเนินกิจการอยู่

ดิ แองเจิ้ล โกลบอล จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

62100300006

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

15 ตุลาคม 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105562132183
ยังดำเนินกิจการอยู่

เพิ่มสุข เน็ตเวิร์ค จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

62100300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

10 ตุลาคม 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0405562001973
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

ซีทีที เอ็กซ์เพรส จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.cttexpress.co.th

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

62090300009

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

26 กันยายน 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0735560007343
ยังดำเนินกิจการอยู่

ถิร เวนเชอร์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

62090300005

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

20 กันยายน 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105555003837
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

ดิ แองเจิล เอชแอลเอ็ม จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

62100400010

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

15 ตุลาคม 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105561029087
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

เจมมา โคเรีย (ไทยแลนด์) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

62100300005

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

15 ตุลาคม 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105561143688
ยังดำเนินกิจการอยู่
สี่ล้านบาทถ้วน

ถิร เวนเชอร์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

62090400010

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

26 กันยายน 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105555003837
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

จิน เฮ้าส์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.sabina.co.th

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

62090400011

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

26 กันยายน 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105540016776
ยังดำเนินกิจการอยู่

88 กราฟฟิค เฮ้าส์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

62090400006

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

20 กันยายน 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105549089521
ยังดำเนินกิจการอยู่

อามิโคเจน แปซิฟิก (ไทยแลนด์) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

62100300004

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

15 ตุลาคม 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105562108363
ยังดำเนินกิจการอยู่
สองล้านบาทถ้วน