ค้นพบ "คำค้นหา" จำนวน 601 รายการ

ช้อปปิ้ง5555 จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.shopping5555.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

62020400009

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

27 กุมภาพันธ์ 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105536143513
ยังดำเนินกิจการอยู่
เจ็ดล้านบาทถ้วน

กระยาหารสราญรส จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

62050400004

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

23 พฤษภาคม 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105561202536
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

ซีเอชจี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

62050400002

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

13 พฤษภาคม 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0115561026614
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

ยูนิเฟรนด์ (ไทยแลนด์) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

61100400005

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

10 ตุลาคม 2561

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0305560007347
ยังดำเนินกิจการอยู่
สามแสนบาทถ้วน

ดรีม เดอร์มาโทโลจี จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.facebook.com/pg/Oxecure
www.oxecuerthailand.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

62020400008

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

22 กุมภาพันธ์ 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105561053956
ยังดำเนินกิจการอยู่

ช้างสาร เน็ตเวิร์ก จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

62040400004

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

25 เมษายน 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0135562003634
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

พีเคดี สยาม เซอร์วิส จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

62060400002

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

10 มิถุนายน 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0495562000098
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

วูล สตูดิโอ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

62090400013

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

16 กันยายน 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105561135502
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

วาย แฟรี่ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.facebook.com/YFairy

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

62020400007

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

20 กุมภาพันธ์ 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105554102688
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

อีฟ โรเช (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

62050400003

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

10 พฤษภาคม 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105535082111
ยังดำเนินกิจการอยู่

วอร์ร่า เวิลด์ ไวด์ จำกัด

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

62020400005

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

20 กุมภาพันธ์ 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105558029250
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

ไอ เพย์ออล จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.ipayall.net

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

62020400004

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

15 กุมภาพันธ์ 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0215560001340
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.sahapatdelivery.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

62020400003

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

13 กุมภาพันธ์ 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0107537001421
ยังดำเนินกิจการอยู่

สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.sahapatdelivery.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

62020400003

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

13 กุมภาพันธ์ 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0107537001421
ยังดำเนินกิจการอยู่

เลอโนโว (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.lenovo.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

62020400002

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

12 กุมภาพันธ์ 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105548035061
ยังดำเนินกิจการอยู่

แรดดำ คลีนนิ่ง จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

62040400005

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

25 เมษายน 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105561216600
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

ไทยรีโมท จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

62060400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

10 มิถุนายน 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0115561017216
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าแสนบาทถ้วน

พีเอสไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

62010400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

18 มกราคม 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105558116080
ยังดำเนินกิจการอยู่

ฟลอรา ซีเค จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

62040400006

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

29 เมษายน 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105548059466
ยังดำเนินกิจการอยู่
สี่ล้านบาทถ้วน

ไบโอเดอเนช จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

62030400010

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

28 มีนาคม 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105546052871
ยังดำเนินกิจการอยู่