ค้นพบ "คำค้นหา" จำนวน 645 รายการ

ไม่กรน จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

62120400020

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

19 ธันวาคม 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0725558000558
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

โรงงานไทยแลนด์นิตติ้ง จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.doublegoose.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

62120400024

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

17 ธันวาคม 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105499000025
ยังดำเนินกิจการอยู่

สมาร์ทไอทีอินฟินิท จำกัด

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

62110400015

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

20 พฤศจิกายน 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105561053395
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

แคร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

62100400006

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

08 ตุลาคม 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105554008584
ยังดำเนินกิจการอยู่
สามล้านบาทถ้วน

ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

62110400013

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

22 พฤศจิกายน 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0125545000169
ยังดำเนินกิจการอยู่
สี่ล้านยี่สิบบาทถ้วน

พลิบพลาย จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

61090400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

19 กันยายน 2561

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105552118366
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

ไทย สปอร์ตติ้ง กรุ๊ป จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

62100400019

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

21 ตุลาคม 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0115558001932
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

เจพัส อินเตอร์คอสเมติกส์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.jurness.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

62120400008

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

12 ธันวาคม 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105549053615
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

เอ เวิลด์ 9 จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.aworld9.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

62110400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

08 พฤศจิกายน 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0135562010673
ยังดำเนินกิจการอยู่

ไอเลิฟทูโก จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

62110400020

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

28 พฤศจิกายน 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105556023076
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

เซ็กซี่ฟิต จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

62100400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

10 ตุลาคม 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0175562000040
ยังดำเนินกิจการอยู่
สองล้านบาทถ้วน

ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

59090400013

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

23 กันยายน 2559

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0107536001346
ยังดำเนินกิจการอยู่

สุรพงษ์ ศรีไกรวิน

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

ยกเลิก

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

59050400002

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

24 พฤษภาคม 2559

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

3101400695272

เหล็กดูด จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

62100400011

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

11 ตุลาคม 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0935559000479
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

เนเชอรัล เบฟ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

61100300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

25 ตุลาคม 2561

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105559043418
ยังดำเนินกิจการอยู่

คอนเซ็ปต์ ไอเดีย จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

62120400005

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

06 ธันวาคม 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105559189722
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

มาคาน กรุ๊ป จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

62100400023

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

29 ตุลาคม 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105562007991
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

ดิ แองเจิล เอชแอลเอ็ม จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

62100400010

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

11 ตุลาคม 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105561029087
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

ถิร เวนเชอร์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

62090400010

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

24 กันยายน 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105555003837
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

จิน เฮ้าส์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.sabina.co.th

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

62090400011

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

24 กันยายน 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105540016776
ยังดำเนินกิจการอยู่