ค้นพบ "คำค้นหา" จำนวน 474 รายการ

ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

45120400005

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

18 ตุลาคม 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0107536000081
ยังดำเนินกิจการอยู่

พลัส 1 จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

62100400013

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

18 ตุลาคม 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105556123283
ยังดำเนินกิจการอยู่

เน็กซเตอร์ ดิจิตอล จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

61090400007

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

18 ตุลาคม 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105527025601
ยังดำเนินกิจการอยู่

ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

61090400006

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

17 ตุลาคม 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105560016852
ยังดำเนินกิจการอยู่

เอ เพลย์ มิวสิก ดิจิตอล จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

62100400003

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

10 ตุลาคม 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105553117720
ยังดำเนินกิจการอยู่

ออน อ๊อฟ เน็ตเวิร์ค 2017 จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

62020300005

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

10 ตุลาคม 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0405560000279
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

โซเชียล มีเดีย เอนเทอเพอเนอร์ จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

www.socmedentre.com

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

62020300004

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

03 ตุลาคม 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0505561003891
ยังดำเนินกิจการอยู่
สองล้านบาทถ้วน

ฟาร์มลัค99 จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

62020300003

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

02 ตุลาคม 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0255561000673
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

ดีอาร์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

62020300002

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

02 ตุลาคม 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0135559012318
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน

เอส.ซี.เอส.อินเตอร์ คอร์ป จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

62090300010

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

26 กันยายน 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0415562001256
ยังดำเนินกิจการอยู่
ห้าล้านบาทถ้วน

บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

55040400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

26 กันยายน 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0107545000110
ยังดำเนินกิจการอยู่

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801075
29 สิงหาคม 2561 - 29 สิงหาคม 2561

รดาณัฐ ทรัพย์พูนสิน

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

52010400001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

26 กันยายน 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

3500600222322

icon image

เครื่องหมายรับรองเลขที่

02610801180
29 สิงหาคม 2561 - 29 สิงหาคม 2561

พีเอ็ม นิวทรีชั่น แอนด์ คอสเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

62100300003

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

11 ตุลาคม 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105562063432
ยังดำเนินกิจการอยู่

พีเอ็ม นิวทรีชั่น แอนด์ คอสเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

62100400009

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

11 ตุลาคม 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105562063432
ยังดำเนินกิจการอยู่

ฮิลติ (ไทยแลนด์) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

61080400003

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

25 กันยายน 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105542076458
ยังดำเนินกิจการอยู่

บีฮิบ (ไทยแลนด์) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการแบบขายตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนธุรกิจขายตรง

54050300001

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

23 กันยายน 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105554031616
ยังดำเนินกิจการอยู่
สี่ล้านบาทถ้วน

เบอร์เกอร์(ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

61090400005

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

13 กันยายน 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105543005414
ยังดำเนินกิจการอยู่

สก๊อตอินดัสเตรียล(ประเทศไทย) จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

61090400004

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

12 กันยายน 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105526017035
ยังดำเนินกิจการอยู่
เจ็ดล้านบาทถ้วน

วิวัฒน์ ลิขิตธรรมวงศ์

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

59060400003

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

12 กันยายน 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

3769900032380

ไวซ์แมน ไวซ์บิสสิเนส จำกัด

icon image

ชื่อเว็บไซต์

icon image

สถานะทะเบียนประกอบการตลาดแบบตรง

มีคำสั่งรับจดทะเบียน

icon image

เลขทะเบียนตลาดแบบตรง

61090400003

icon image

วันที่รับจดทะเบียน

10 กันยายน 2562

icon image

สถานะทะเบียน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0105561068775
ยังดำเนินกิจการอยู่
หนึ่งล้านบาทถ้วน