สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โทร. 02-1413420 ต่อ 22 E-mail:directsale@ocpb.mail.go.th